Министрите на културата в ЕС съюз излязоха с декларация срещу тероризма, която ни напомня какво са в същността си европейските ценности

Министрите на културата в Европейския съюз и висши представители на институциите на ЕС приеха съвместна декларация, която осъжда варварския акт в Париж от 13 ноември 2015 г., имащ за цел да подкопае нашите основополагащи ценности по най-насилствен начин.

Съвместната декларация бе подписана по електронен път. Документът е приет по инициатива на Люксембургското председателство на  ЕС и е публикуван на страницата на Министерството на културата.

Ето и пълният текст на декларацията:

"Трагичните събития на 13 ноември 2015 г. в Париж още веднъж потопиха в скръб Европейския съюз. Те са тревожен призив.

В качеството си на Министри на културата в Европейския Съюз и висши представители на институциите на ЕС, ние желаем да изразим своята солидарност с жертвите и техните близки и с целият народ на Франция. Желаем още веднъж да осъдим този безсмислен варварски акт, който има за цел да подкопае нашите основополагащи ценности по най-насилствен начин.

Изправени пред такова насилие и пред опити за посегателство спрямо начина ни на живот, нашите вярвания, нашата култура - сега още повече от всякога - ние трябва да направим решаващ принос към отварянето на съзнанията и насърчаване на толерантността, междукултурния диалог, социалната интеграция и взаимното уважение.

Изправени пред нетолерантност, ксенофобия, реакционерство и фанатичност от всякакъв вид, един от най-важните отговори, които Европа може да даде, е заложен в културата.

Защото културата означава също да пием по питие, да споделим храна, да отидем на футболен мач или да се насладим на една и съща музика. Културата означава да използваме думи, бележки или рисувани образи, за да защитим ценностите и каузите, които са скъпи за всеки един от нас, каквито и да са те. Тя въплъщава определена идея за свобода, културно разнообразие и откритост към останалите. Освен това представлява начина, по който ние колективно придаваме смисъл на нашето съществуване и дълбочина в своя живот: културата има способността да освобождава, както и да събира хората, което е и начинът, по който се превръщаме в граждани.

Ние, Министрите на културата в Европейския Съюз и висши представители на институциите на ЕС, даваме клетва категорично да отстояваме тези идеали и да се борим с варварството и престъпността с подновена амбиция спрямо културата в Европа, споделяща един общ хоризонт, от който се нуждаем сега, повече от всякога."