Замира ли кредитирането?

Кредитирането на сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) през януари бележи понижение от 2% на годишна база, информира на Българска народна банка. Това е и трети пореден месец, в който се отчита спад, сочи справка на Profit.bg

Понижението е най-малко при потребителските и жилищни кредити - 1,1 и 1,3% спад, докато при другите кредити - 18,4%. Така в края на януари кредитите, отпуснати от банките на домакинствата, са за 18,2 млрд. лв. Най-много - 8,7 млрд. лв., са жилищните заеми, а потребителските – 7,3 млрд. лв. 

Защо банките не кредитират? 

Банките, всъщност, имат голямо желание да кредитират. Проблемът е, че заради трудната икономическа обстановка качествени проекти от страна на бизнеса се намират по-рядко, а домакинствата, решили се да закупят имот с кредит, са малко. 

При това, въпреки че лихвите по заемите през последните месеци намаляха. За да се обърне тенденцията, трябва да видим както намаляване на безработицата в страната, така и повече преки чуждестранни инвестиции, което пък едва ли ще се случи без стабилно правителство.

Кой сега е номер 1? 

Едва седем от банките в страната имат кредитен портфейл от над 1 млрд. лв. към домакинствата. 

Лидери са Банка ДСК и Уникредит Булбанк, следвани от ОББ и Пощенска банка. В челото са още Райфайзенбанк, Първа инвестиционна банка и Сосиете Женерал Експресбанк. 

Именно последната банка отчита най-голям ръст в новите кредити през последната година, като добавя над 158 млн. лв. заеми. 

Сериозен ръст има и при Първа инвестиционна банка, но той се дължи най-вече на придобиването на МКБ Юнионбанк. 

Ръст от над 10 млн. лв. в отдадените заеми през 2014 г. на домакинствата се наблюдава и при Сибанк, ЦКБ, Пощенска банка, Ти Би ай Банк, Инвестбанк и Алианц Банк България.