Едва 2% от фирмите обмислят съкращения

Всеки пети работодател планира да наеме нови хора в следващите три месеца. 77% от фирмите не планират промяна, а само 2% ще съкращават хора. Това показва традиционното проучване на "Менпауър" сред 620 работодатели у нас, пише в. "Сега". 

Те отговарят на въпроса как очакват да се промени заетостта в тяхната фирма и регион до края на юни тази година в сравнение с първите три месеца на тази година. 

Намеренията на компаниите за наемане на хора са с нетна стойност +13% - това е разликата между работодателите, които заявяват, че ще наемат, и тези, които казват ще се съкращават хора, но при отчитане на сезонните колебания. Това е най-високото ниво от началото на проучването през 2011 г. Спрямо предишното изследване намеренията за наемане на персонал са с 2 пункта по-силни, а спрямо същия период на миналата година подобрението е с 4 пункта.

Най-активен пазар на труда очакват големите работодатели с отчитана от тях нетна прогноза за заетостта от +23%. При средните и малките предприятия стойността на прогнозата е съответно +18% и +13%. Известни назначения очакват и микропредприятията (с по-малко от десет човека), които отчитат прогноза от +7%.

Виж още: 10 професии, в които България няма достатъчно кадри​

Във всички пет региона се планира увеличаване на персонала. Най-силен пазар на труда се очаква в Русе и София, където нетната прогноза за заетостта е +14%. Работодателите отчитат доста добри планове за наемане във Варна - там прогнозата е със стойност +12%. Следват Пловдив и Бургас - със съответно +11% и +9%.

Ако се сравнят прогнозите със същите месеци на миналата година - от април до юни, намеренията на фирмите за нови хора се подобряват в четири от петте региона. Най-забележително увеличение - със 7 пункта - се отчита в Бургас, работодателите в София предвиждат подобрение с 5%, а в Русе - с 3%. В Пловдив обаче на годишна база се отчита спад - с 3 пункта.

По сектори прогнозите за следващото тримесечие се подобряват в шест от 10-те икономически отрасъла. Най-голям ръст бележат публичният и социален сектор и секторът електричество/газ/вода - съответно с 8 и 6 пункта. В търговията на едро и дребно отчитат повишение с 5 процентни пункта. Изгледите за наемане на персонал се влошават в четири отрасъла. Песимистично настроени са работодателите в земеделието и строителния сектор. 

"Промишленото производство нараства през декември 2015 г. с 0,5% спрямо ноември 2015 г. и с 1,6% спрямо декември 2014 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Тази тенденция се отразява и в нарастващата увереност, която нашите данни разкриват, че повече от един от всеки четири работодателя в сектора на производството споделя, че възнамерява да увеличи персонала си през следващите три месеца", обяснява Надя Василева от "Менпауър".

Виж още: Шефовете злоупотребяват най-често с работното ни време и заплатата​

България се нарежда на девето място сред 42 страни, в които проучването за заетостта се провежда. На първо място е Индия - там намеренията на работодателите за наемане на нови хора до края на юни се оценяват на +38%. Сред първите десет няма нито една европейска страна извън България. След нас е Унгария с +11%.

Източник: в. "Сега"