17 май е ден за повишаване на информираността сред гражданите по различни въпроси, свързани с високото кръвно налягане

За изминалата 2015 г. броят на хипертониците, получаващи антихипертензивни лекарства по НЗОК, надхвърля 1,2 млн. души, като обаче има и много хора, които не използват предписването им по Здравна каса.

Това на практика означава, че един на всеки 4-5 българин е страда от хипертония, като голяма част от хората с високо кръвно са в млада и на средна възраст.

Артериалната хипертония (АХ) е заболяване не само на сърцето, а засяга целия организъм. Това е една от най-разпространените и същевременно най-коварни болести, поради множеството неблагоприятни последствия, до които води безсимптомно. В резултат на АХ настъпват тежки, а в много случаи и смъртоносни усложнения като мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, нарушения на бъбречната функция, проблеми, свързани с бременността, увреждания на очите и др.

Виж още: България - столица на смъртността

Всяка година 17 май протича под различно мото с цел да се повиши информираността на гражданите по различни въпроси, свързани с високото кръвно налягане. 

Тази година Българска лига по хипертония (БЛХ) е избрала бъбречните заболявания да бъдат във фокуса на националната кампания за отбелязване на Световния ден на хипертонията, тъй като нарушенията на бъбречната функция са едни от най-тежките й усложнения.

В Световния ден на хипертонията 17 май, за десета поредна година у нас ще се проведе Национална кампания, организирана от Българската лига по хипертония в партньорство с Българското нефрологично дружество, Българският червен кръст, Microlife България и Асоциацията на студентите медици в България.

Виж още: Годишно инфаркт получават над 200 млади българи

От 10.00 до 16.00 ч. в 11 града от страната БЛХ традиционно ще проведе кампанията на открито под мотото "Нормалното кръвно налягане - здраве за бъбреците". На публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще бъдат консултирани безплатно за проблеми свързани с хипертонията и бъбречните заболявания, ще се правят безплатни измервания на тегло, талия и кръвно налягане.