С промени в трудовото законодателство даваме възможност за сключване на трудов договор между работник и земеделски стопанин, каза министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин

Със законопроекта създаваме нова разпоредба по чл. 114 "А", с който се регламентира сключването на трудов договор между работник и земеделски стопанин за работа за един ден, каза министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин при представянето на предложения за промени в трудовото законодателство.

Засега сме включили сектор "Плодове", "Зеленчуци” и "Розобер". Става въпрос за земеделските производители, 

които имат нужда кампанийно да наемат много хора за кратък период от време

заяви социалният министър. Той обясни, че трудовите договори ще съдържат данни за месторабота, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, времетраене на работата. Възнаграждението ще се изпраща лично на работника.

Времето няма да се признава за трудов стаж, но ще се признава за осигурителен стаж

Това означава, че съответното време ще му се признае, когато се отчита времето, в което се е осигурявал; няма да има длъжностна характеристика и да се издава заповед за трудовия договор, посочи Калфин. 

Той съобщи, че след въвеждането на промените ще има наредба, която ще се издаде от МТСП в най-кратък срок след приемането на законовите промени. В нея се установява начинът, 

по който работодателите ще могат да закупуват тези временни трудови договори

от Главната инспекция по труда. От нея ще издадат съответния брой разпечатани екземпляри на трудови договори, които ще бъдат вписвани в специален регистър, обясни министърът на труда и социалната политика.

Източник: Novini.bg