Ежегодно сивата икономика в България генерира около 30 млрд. лева, като заема 30% от общия дял на икономиката

Дялът на българите, които работят недеклариран труд, е 16%, или 500 хил. души. Данните са на Световната банка и Международната организация на труда и бяха оповестени от президента на КНСБ Пламен Димитров на конференцията "Неформална икономика и недеклариран труд - международни, европейски, национални измерения и добри практики", организирана от синдиката.

По думите му, когато се изследва сивата икономика, е важна методиката, която се ползва за измерването на недекларирания труд. Той цитира данни, според които недекларираният труд в ЕС в частния сектор средно за страните е 11,6%, докато Световната банка изчислява, че сивата икономика е средно 18%.

Около 25 млрд. евро годишно губи ЕС заради компании, които оперират в сивия сектор. Не е за подценяване финансовият ефект от липсата на вноски - както в данъчната, така и в осигурителната система, изтъкна още Пламен Димитров.

У нас сивата икономика е около 30%, показва специфичният индекс, изработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), с които си партнира КНСБ. 

По оценки на синдикалната организация годишно от невнесени осигурителни вноски се губят средно 1-2 млрд. лева. 

В световен мащаб над 60% от заетите, или повече от 2 млрд. души, са в неформалната икономика.

Лидерът на КНСБ отбеляза, че на европейско ниво се говори за борба с недекларирания труд, а на глобално ниво - за формализиране на неформалната икономика, като при формализирането има и стимули, и санкции, докато при другия подход преобладават санкциите.

Димитров припомни и тезата на синдиката, че плоският данък не е довел до изсветляване на икономиката в България.

Източник: БНТ