През следващите 12 месеца се очаква да се разкрият 140 хил. нови работни места

Към момента в България регистрираните безработни са над 300 хил. души. През следващата година правителството планира в страната да бъдат открити нови 140 хил. работни места, които, поне отчасти, да компенсират ръста на безработицата.

Проучване на Министерството на труда и социалната политика показва, че за следващите 12 месеца само 13% от работодателите обмислят да намеат нови хора. Това, обаче, ще е достатъчно, за да осигури работа за над 100 хил. българи.

Какви кадри имат шанс за нова кариера?

През изминалата година по-малко от 6% от работодателите са гласували доверие на кандидат без стаж и квалификация. Повече от половината държат да назначат вещи в занаята.

"Всеки работодател иска да има гаранцията, че този работодател вече някой го е наел", обяснява Елка Димитрова от дирекция "Политики на пазара на труда" към Министерството на труда и социалната политика.

През следващите 12 месеца се очаква да бъдат разкрити над 25 хил. работни места за висшисти, а за хора със средно-професионално образование - около 71 хил. позиции.

Виж още: До 2025 г. в България ще има остър недостиг на работна ръка

Именно там се отваря най-голямата ниша. За следващите 12 месеца най-голямо ще е търсенето за бармани, готвачи и шофьори. Пазарът отваря търсене за работници без квалификация, основно в добивната промишленост, строителството и селското стопанство.

Учители и компютърни специалисти

Сред позициите, изискващи висше образование, най-търсени ще бъдат компютърните специалисти и учителите, като на пазара на труда най-голям ще бъде гладът за преподаватели. Един от основните проблеми в случая е, че българското висше образование произвежда твърде малко подготвени кадри в тази сфера.

Освен учители, пазарът на труда активно ще търси и хора за сферата на услугите. В сферата на туризма и по-специално по морето се наемат и хора без стаж. Много от избраните обаче не планират да останат дълго в бранша.

Източник: Нова телевизия