Все пак има оптимистични прогнози за следващите 6 месеца

Пети пореден месец се отбелязва влошаване на бизнес климата в България. Това показва анкета на Националния статистически институт сред шефовете на фирми, проведена през октомври.

Негативната тенденция е започнала през месец юни, след като през май бизнес климатът достигна най-високото си ниво от 5 години и половина.

Къде се влошава и къде се подобрява

Положителното през октомври е, че бизнес климатът се влошава само в търговията на дребно и промишлеността. В строителството се отчита известно подобрение, а в областта на услугите бизнес климатът остава без промяна, като прогнозите на мениджърите за бизнеса им в следващите шест месеца дори са по-оптимистични.

Негативните тенденции в промишлеността се дължат на по-негативните очаквания на предприемачите за състоянието на фирмите през следващите шест месеца. Въпреки това оценките им за поръчките и производствената активност през последните три месеца са по-благоприятни.

При търговията на дребно проблемът е в по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на фирмите. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани.

При строителството

Бизнес климатът в строителството се подобрява поради по-благоприятните оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на фирмите. Относно настоящата строителна активност обаче анкетата отчита намаление, като и прогнозите за следващите три месеца са по-резервирани.

Основният проблем пред всички мениджъри е несигурната икономическа среда. Другото общо във всички отрасли е, че мениджърите не очакват вдигане на цените в близките месеци.