Досега за разяснения, аудио- и видеоклипове за вота отидоха 112 500 лв., като 82 500 лв. от тях са за реклама в социалните мрежи и интернет, спечелени от рекламната агенция "Милива"

Рекламната кампания за предстоящия вот излиза 112 500 лв. досега, като голямата част от бюджета - 82 500 лв., отива за слабоизвестната рекламна компания "Милива". 

Компанията трябва да се грижи за рекламата на изборите в интернет - медии и социални мрежи. 

Останалите около 30 хил. лв. са за създаване и разпространение на аудио- и видеоклипове, като тази поръчка отива за "Премиер студио плюс". 

Любопитен е изборът на "Милива" за онлайн кампанията на ЦИК, тъй като фирмата нито е предложила най-ниската цена за изпълнение на поръчката, нито може да се похвали с особена дейност в социалните мрежи. Страницата на компанията във "Фейсбук" има 8 последователи и толкова харесвания, а последната публикация там е песен на Роби Уилямс отпреди четири години. 

В началото на февруари ЦИК откри процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет "консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията чрез "Фейсбук", която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори". 

Прогнозната стойност на поръчката бе 90 хил. лв. Според доклада на ЦИК, разглеждала офертите, най-висока комплексна оценка - 98,58 точки, получава "Милива". На второ и трето място са класирани "Ес Ти Би Комюникейшънс" (78,27) и българският филиал на международната компания АПРА (59,40). Четвъртият участник - УПХ, е отстранен от процедурата, тъй като пликът с ценовата му оферта е бил прозрачен.

В методиката на ЦИК обаче цената като показател има тежест 30% от оценката, а останалите 70% се определят от предложенията на фирмите за техническото изпълнение на офертите им. Така АПРА, която предлага 78 600 лв., остава на последно място. Спечелилата поръчката "Милива" иска 82 500 лв., а "Ес Ти Би Комюникейшънс" - 84 600 лв. В доклада на комисията пише, че цената не е решаващият фактор и по друга причина - не е имало предложение, което да е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Техническите предложения, чиято тежест е решаваща, се оценяват според предложените от фирмите концепции за ефективно ползване на "Фейсбук" и интернет страницата на ЦИК, както и медиаплановете им за интернет кампанията.

Всеки член на комисията за офертите изготвя индивидуален лист за всеки участник, в който дава оценка на концепцията и медиаплана му. Например един от членовете дава по-ниска оценка на АПРА с мотива, че предложените от фирмата конкретни дейности са "описани схематично и не съдържат ясна връзка помежду си", а медиапланът й "не дефинира ясно целевите групи и тяхното медийно потребление".

"Премиер студио плюс" на единия от "братята Мангасариян" Силвестър Силвестров взе 30 хил. лв. в началото на февруари за 5 видеоклипа и 5 аудиоклипа без конкурс. Като основание за това ЦИК използва разпоредба от Закона за обществените поръчки, според която възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност по-малка от 30 хил. лв.

Източник: в. "Сега"