За първите шест месеца на 2017 г. у нас са потърсили закрила 2084 лица, които не са били граждани на ЕС, като младите мъже преобладават

Около 14 120 чужди граждани пребиваващи у нас, които не са били граждани на ЕС, са напуснали територията на страната ни през миналата година - доброволно или принудително. Това показват данни от анализ на Евростат за прилагането на законодателството в областта на миграцията сред страните на ЕС-28 през 2016 г.

Най-голям брой чужденци са били принудени да напуснат страната ни през 2015 г. - над 20 800 мигранти. През 2014 г. техният брой е бил над 12 хиляди, през 2013 - над 5000, а през 2012 - над 2000, отчитат статистически данни на Евростат. 

През миналата година 2 170 чужди граждани не са били пуснати да влязат през българските граници, като по този показател техният брой през последните 5 години варира в рамките на 2000 - 2500 мигранти годишно, които са били спирани още на границите ни, показва европейската статистика. 

По данни на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) за първите шест месеца на тази година у нас са потърсили закрила 2084 лица, които не са били граждани на ЕС. 

Сред мигрантите, потърсили закрила у нас през първото шестмесечие преобладават мъжете - 1657, а жените са 427. Най-многобройна е била групата на афганистанците - над 800 души, сирийци - 545, иракчани - 314. 

От тази група граждани на трети страни, потърсили закрила у нас, преобладават мъжете на възраст 18-34 г., които са били 1047 души, а възрастните мъже над 65 г. са били едва трима. От групата на жените най-много са били във възрастовата граница 18-34 г. - около 100 жени от Сирия. 

Най-голям брой малолетни деца до 13 г. за първите 6 месеца на годината са пристигнали от Сирия - 163, Афганистан - 69 и Ирак - 68, отчитат данните на ДАБ. 

Броят на гражданите на трети страни, които не са били граждани на ЕС и са пристигнали на територията на Евросъюза незаконно през миналата година, е бил около 1 милион, сочат данните на Евростат. От тях около половин милион чужденци са получили заповеди да напуснат територията на страни от ЕС - доброволно или принудително.