В цялата страна няма регион, където резултатите да са по-високи спрямо миналата година

Множество двойки на външното оценяване по математика за седми клас. Това показват данните на Министерството на образованието. Математиката е затруднила най-много седмокласниците.

От цялото външно оценяване след 7-ми клас за тази година може да се изведе, че няма регион, в който резултатите да са по-високи спрямо тези от миналата година.

По-зле от миналата година

В Плевен, Хасково и Смолян отбелязват най-сериозен напредък през 2015 г., докато във Велико Търново, Видин и Разград изостават най-много. Средният резултат по български език и литература е 58,68 точки от 100, или добър - много добър, а средният резултат по математика - 45,73 т. или добър.

От МОН отчитат, че през 2015 г. седмокласниците имат повече слаби, средни и добри оценки за сметка на много добрите и отличните.

Сред останалите лоши новини при седмокласниците е, че за разлика от предишните години, през тази спада броят на работилите по допълнителния модул.

Експертите на образователното министерство отчитат още, че седмокласниците не са овладели уменията за разпознаване на сложно съставно изречение, за вид подчинено изречение, за пунктуация на сложни изречения и цитати. Учениците допускат също така лексикални и неточности, срещат и трудности при съгласуването на глаголните времена и наклоненията.

Математиката невъзможна

Резултатите по математика показват трайна тенденция на учениците, които не умеят да четат графики и да правят косвени изводи от тях. Седмокласниците се затрудняват и при намирането на неравенство и решаването на геометрични задачи.

Източник: "Дарик"