Да си на различно мнение от колега е нещо нормално, дори полезно за фирмата и продуктивно за работата. Но когато спречкванията станат грозни, конфликтите могат да са вредни за всички.

Ето три съвета от Harvard Business Review как да изгладите несъгласието с колега:

Виж още: Управление на конфликтите

1. Определете общите си възгледи. Изяснете за какво сте съгласни и двамата още в началото на разговора. Това може да бъде обща цел или определени правила за постигането й.

2. Изслушайте колегата си. Позволете на колегата си да сподели своето мнение и да обясни своята гледна точка. Дори и да не сте съгласни с отделни неща от това, което чувате, изслушайтецялата история.

3. Предложете решение. Използвайте информацията, която ще получите от разговора, за да предложите решение на проблема.

Виж още: Как да убеждаваме