До няколко десетилетия видът на по-ниските части на Родопите, Рила и Пирин ще бъде изменен напълно

Идва коренна промяна в българските гори, алармира Нова телевизия. До няколко десетилетия видът на по-ниските части на Родопите, Рила и Пирин ще бъде изменен напълно, а иглолистните дървета ще изчезнат.

Засегнатите иглолистни гори в страната в момента са около 750 хил. декара, което представлява около 10% от общия обем на иглолистните гори.

За да се реши проблемът, основният начин е изсичане на болните дървета и на дърветата около тях. Това обаче е твърде трудоемко занимание, защото става въпрос за наистина огромни площи. Затова държавата ще разчита и на хората в регионите.

Огромната част от иглолистните гори в по-ниските части на южните ни планини са изкуствено засадени. По тези места естествената растителност е широколистна.

В последните 50-60 години тук са се извършили масови мащабни за страната залесявания с цел укрепване на площите заради ерозията, разказва Ценко Ценов,  ръководител от дирекция в Изпълнителната агенция по горите.

Привнесените изкуствено дървета са си свършили работата по укрепване на почвата, но заради засушаването те вече не са устойчиви.

Благодарение на това засушаване и промените в климата имаме отслабване на дървостоите, а то създава условия за вторично появяване на вредители, било насекоми, било гъбни вредители, обяснява директорът на Лесозащитната станция в Пловдив Пенчо Дерменджиев.

Само за последните две години засегнатите площи са се увеличили над четири пъти и вече достигат близо 300 хил. декара. Заедно с механично унищожените те са над два пъти повече. Затова и на много места вместо вечнозелени дървета има огромни кафяви петна.

Единственото решение на проблема с бактериите и корояда е изсичането на всички болни дървета и здравите около тях.

Самият вредител е много агресивен, той прави по няколко поколения, много бързо се размножава и на база на това заема много големи площи, казва Дерменджиев.

За да се предотвратят и бъдещи проблеми, решението е изкуствено създадените иглолистни гори да бъдат замесени от естествените за по-ниските планини широколистни.

Трансформацията на горите ще отнеме няколко десетилетия.  Една от мерките за по-бързото справяне с проблема и по-бързото изсичане на дърветата е предоставяне на дървесина на населението на изключително занижени цени.