Amnet позволява автоматизирано купуване на онлайн реклама в България

Dentsu Aegis Network вече предлага официално за първи път у нас автоматизирано купуване на рекламна площ (т.нар. programmatic buying) чрез своето глобално подразделение Amnet. Новият подход ще промени напълно традиционните методи за купуване на дигитален инвентар към по-прогресивен и индивидуален подход, който съчетава профила на интернет потребителите с данните и технологията, с цел да се доставя таргетирана реклама в реално време до най-подходящите консуматори.

Със старта на Amnet страната ни увеличава глобалното портфолио на агенцията до 35 пазара по света и й дава възможност да предостави своя глобален опит в регион, където автоматизирано купуване на онлайн реклама тепърва започва да се развива. Като част от Dentsu Aegis Network България Amnet започва да работи на пазар, където приблизително 6 млрд. real-time bidding импресии преминават месечно през demand-side платформи (DSP).

"Това е много вълнуваща инвестиция, която правим в полза на нашите клиенти. Като водеща група на онлайн пазара у нас чрез комуникационните агенции Carat и Vizeum, както и агенцията за дигитален маркетинг iProspect, ние искаме нашите клиенти да получават най-доброто от световните стандарти -  затова и решението ни да развием Amnet в България е вече факт", коментира главният изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network България Мария Грашнова и допълва:

"Очакваме дигиталните медии да продължат да се развиват с все по-висок темп и стартирането на Amnet ще ни даде възможност да осигурим нови начини за повишаване на резултатите от дигиталните кампании, а оттам и за повишаване ефективността на инвестициите в онлайн медии. Amnet обединява хора, данни и технология, като осигурява в реално време таргетирана реклама към най-подходящите потребители. Вярваме, че с тази допълнителна оферта ние сме много добре подготвени за следващите бъдещите предизвикателствата на дигиталния пазар у нас."

Глобалният президент на Amnet Ашуини Карандикар на свой ред коментира: "Amnet е част от комуникационната инфраструктура на Dentsu Aegis Network, която осигурява по-добри медийни показатели чрез по-добро таргетиране на аудитория. Щастливи сме, че България се присъединява към глобалното ни семейство, което ще осигури стратегически, измерими и устойчиви бизнес резултати за нашите клиенти."

Amnet България ще разчита на пълната подкрепа и професионален опит на специалистите от Amnet Полша, които са хъб за Централна и Източна Европа. Генералният мениджър на "Амнет Полша" Павел Ласковски обяснява: 

"Вярваме, че тенденцията за автоматизирано купуване на онлайн реклама вече става стандарт в дигиталната индустрия. Глобалните ни клиенти очакват повече ефективност, точно достигане на зададената целева аудитория с особено внимание към параметрите на представяне.

Поради тази причина ние искаме инструментите и стандартите на Amnet да бъдат на разположение на възможно най-голям брой пазари в групата на Dentsu Aegis Network. Хъбът на Amnet за страните от Централна и Източна Европа е създаден именно с цел да подпомагане и ускори прилагането на такива нови решения и уникални техники в нашия регион.

Сътрудничеството ни с Amnet България в тази начална фаза е много добра. Българският екип е наистина ангажиран с развитието на този нов подход за купуване и продаване на онлайн инвентар. Необходимите процедури вече са въведени и първите кампании с ефективност, която отговаря на изискванията на клиентите, вече са факт."

Милена Мишинева, мениджър на Amnet България, добавя: "Amnet се различава от всички останали рекламни системи и конкуренти платформи с това, че безусловно държи данните на рекламодателите й да останат тяхна собственост. Amnet пази информацията на своите клиенти, без да бъде обединявана или споделяна, което гарантира нейната цялост и невъзможността тя да попадне в ръцете на техни конкуренти."

Благодарение на Amnet клиентите могат да следят всеки потребителски сегмент и начина му на поведение в онлайн среда с прецизна точност. Анализаторите на Amnet използват алгоритъмна технология и данни в комбинация, което позволява на платформата да развива и усъвършенства в реално време начина, по който създава и доставя аудитория, управлява данните, прави доклади и заключения.

Това ще позволи на рекламодателите да доставят правилните реклами до правилните хора в най-правилния момент.

Платформата е интегрирала в себе си най-добрата DSP технология, за да може да купува и оптимизира, спрямо целите на конкретна кампания, силно таргетирана и насочена към специфична аудитория дигитална реклама в целия спектър от онлайн медии - дисплей, мобилни и видео решения. 

Източник: Dentsu Aegis Network България