Дори Съюза да разрешава дадени генно-модифицирани организми, всяка държава членка ще може да наложи забраната им за собствената си територия

Страните членки на Европейския съюз сами ще решават дали и кога да ограничават или забраняват култивирането на генно-модифицирани организми (ГМО) на тяхна територия дори, когато те са разрешени на европейско ниво. Това предвижда текст, приет с огромно мнозинство в комисията по околна среда на Европарламента, предаде БНР.

Разпоредбата ще бъде обект на преговори със страните-членки и се очаква да залегне в новото европейско законодателство за ГМО.

Реакцията на еколозите

Решението на ЕП беше приветствано от най-големите международни природозащитни организации, тъй като то дава възможност на правителството на всяка страна членка на Съюза да се позовава не само на аргументи, свързани с общественото здраве и околната среда, но и на социално-икономически и обществено-политически съображения, както и на национални политики в областта на териториалното планиране и развитието на селското стопанство.

От "Грийнпис" подчертават, че под давлението на Великобритания, Съветът е предложил друг, по-благоприятен за развитието на генно-модифицирани организми текст, и поздравяват Европарламента за позицията му в защита на чистото земеделие и опазването на околната среда и здравето на гражданите.