Дейв Улрих и Уенди Улрих смятат, че когато служителите работят с вдъхновение, началниците им се радват на по-добро отношение към клиентите и по-голям интерес от страна на инвеститорите.

Двамата специалисти извеждат седем стратегии, които всеки мениджър може да използва:

1. Помогнете на служителите си да определят и творчески да използват своите силни страни, своите слаби страни и онези общочовешки ценности като честност, доброта или пък любознателност, които са най-близо до тях.

2. Потърсете успешното съчетание на целите, които мотивират служителите (като познания, постижения, връзки и власт) с работата, която вършат. 

Например помолете подчинените си да отделят 20 минути и да опишат как си представят идеалната за тях работа. След това поискайте всеки да изготви индивидуален план за развитие, който отговаря на мечтите и плановете му за професионална реализация.

3. Насърчавайте приятелството и уменията за изграждане на контакти, за да създадете добър и сплотен екип.

4. Създайте позитивна работна среда, като отделяте внимание на личните качества като хуманност, ред и откритост. Редовно провеждайте изследвания сред служителите си, за да знаете как се справяте, и след това подгответе план как да подобрите работата си и да коригирате слабостите си.

Виж още: Рутината е опасна за бизнеса

5. Помогнете на хората да определят и да се справят с предизвикателствата, които са най-близки до техния личен опит.

6. Установете от самото начало условия за самонаблюдение, както за служителите, така и за цялата компания, за да се учите от грешките и да бъдете гъвкави по отношение на промените.

7. Окуражавайте подчинените си да се наслаждават на малките неща, да персонализират и цивилизоват работната среда с повече неформални прояви в общуването.

Ако перифразираме Ницше, "Този, който знае защо работи може да се справи с почти всички "Защо". 

За да получат най-доброто от своите служители, лидерите трябва да дадат всичко, на което за способни, за да изяснят "Защо".

Виж още: Бъди различен и в бизнеса

Дейв Улрих е преподавател в бизнес училището "Рос" към университета в Мичиган и партньор в "Ер Би Ел груп".

Уенди Улрих е практикуващ психолог и основател на центъра за развитие "Сикстийн стоус" в Алпин, щата Юта.

Виж още: Шефът като дизайнер