Почасовата надница у нас миналата година е нараснала с 12%, но продължава да е най-ниска в сравнение с целия ЕС, пет-шест пъти под средната за общността

Трудът продължава да е най-евтин у нас в сравнение с целия ЕС, а заплащането на час е пет-шест пъти по-ниско спрямо средните показатели за общността и еврозоната, сочат данните на Евростат за 2017 г.

Преди нас в дъното на класацията са Румъния и бившите съветски републики Литва и Латвия, а най-високо е заплащането на час в Дания, Белгия и Люксембург.

Статистиката не включва секторите на селското стопанство и държавната администрация и се отнася само за предприятия с 10 и повече служители.

Средно за ЕС надницата на час е 26,8 евро, а в еврозоната дори надхвърля 30 евро. Пропастта между разходите на работодателите за наемен труд е значителна, сочат числата: от 4,9 евро в България, 6,3 евро в Румъния, около 8 евро в Литва и Латвия, 9,1 евро в Унгария и 9,4 евро в Полша до 42,5 евро в Дания, 39,6 евро в Белгия, 37,6 евро в Люксембург, 36,6 евро в Швеция и 36 евро във Франция.

Виж още: Каква е средната заплата в различните държави от ЕС

В производството почасовите разходи за труд са средно 27,4 евро в страните членки на ЕС и 33,4 евро в държавите от еврозоната, а в сферата на услугите - съответно 26,6 и 29,3 евро. Малко по-ниски са тези разноски в строителството (23,7 евро на час в ЕС и 26,7 евро на час в еврозоната).  

Като цяло в ЕС се отчита ръст с 2,3% (при средно 1,9% в еврозоната), като увеличението е най-високо в прибалтийските републики: Литва (9%), Естония (7,4%) и Латвия (7%). Единствено във Финландия през миналата година се забелязва спад, с 1,5%.

Извън еврозоната най-голямо през 2017 г. е било нарастването на почасовите разходи за труд в Румъния (17%) и България (12%).

Разходите за труд включват основно надници и заплати, както и други пера (напр. социални придобивки за служителите), чийто дял достига средно около 1/4 (24% в ЕС и 25,9% в еврозоната. По този показател Франция стои най-високо с 32,8%, Малта е най-ниско с 6,7%, а ние сме по средата с 15,9%.

Виж още: Икономисти: Ерата на евтиния труд свърши

Таблица показва как са нараствали разходите за труд в отделните европейски държави от 2004 г. насам.

Източник: Евростат