Кои са ходовете, които биха ви помогнали да преодолеете пречките, които се появяват пред стартиращите малки бизнеси

Всеки нов бизнес е един голям риск, който може и да не се отплати. Новите начинания, особено когато те са част от малкия и среден бизнес, често са изправени пред много трудности в извоюването и запазването на позиции на пазара. 

В момента съществуват множество европрограми за подпомагане на малкия и среден бизнес, фондове за финансиране на стартиращи иновативни бизнеси и т.н., но глобалната тенденция е броят на малките стартиращи фирми да намалява.

Една от основните причини за това е фактът, че много фирми не правят подбодящ план и действат неразумно. Добрата стратегия може да ви осигури спокойствието да посрещнете трудностите, които се появяват, без това да ви коства твърде много.

Ето, четири прости стъпки, които ще вдъхнат живот на фирмата Ви още преди да е излязла на пазара:

Анализирайте пазара

Създаването на нов бизнес задължително има нужда от обстоен анализ на конкретния пазар, в който смятате да се включите. Трябва да се види има ли място за фирма като вашата, трябва да има познания за това, което се търси най-много, за поведението на останалите играчи на пазара.

Тест: Да започна ли собствен бизнес?

Определяне на таргет група

Точното дефиниране на таргет групата, в която вашият бизнес се е прицелил, също е от значение. Доброто дефиниране ви дава възможност да се съсредоточите върху нея, без да губите ресурси в други посоки. Постепенно можете да разширите обхвата си, но това начално ядро би ви дало по-голяма сигурност. 

Поддържане на обратна връзка с клиентите на Вашата фирма

След фазата на проучване и планиране най-важното е да намерим своите клиенти и да установим контакт с тях. Това е изключително важен момент, който повечето малки предприятия подминават. Обратната връзка с клиента е най-основното нещо, защото тя дава най-достоверни сведения за търсенето и предлагането на пазара.

Виж още: Как да направим бизнес контакти в "Линкедин"

Създайте реклама

Рекламата е най-добрият начин да се популяризира даден бизнес. Преди да го започнете, помислете за рекламирането му, защото това е 40% от успеха на една нова фирма. Добрата реклама ще помогне на Вашата фирма да се "приобщи" към производствения процес на страната.

Източник: entrepreneur.com