Най-религиозни са хората в Тайланд, а най-малко вярващи в богове са в Китай

Във връзка със възникналия дебат относно суеверията, ръсенето на захар и т.н. и пресечната им точка с религията, УИН/"Галъп интернешънъл" публикуваха изследване по темата в световен мащаб.

Данните показват, че 2/3 от хората по света (63%) твърдят, че са религиозни. В България като религиозни пък се определят 52% от запитаните. Проучването е проведено сред 63 898 души от 65 държави по света. Страни като Саудитска Арабия и Иран обаче не са взели участие в изследването.

Общи данни

Сред участвалите Китай е най-малко религиозната страна с двойно по-висок процент на убедените атеисти спрямо всяка друга нация (61%). Следват Хонконг (31%), Чехия (30%) и Испания (20%) и др.

Тайланд е най-религиозната страна в целия свят (94%), следвана от Армения (93%), Бангладеш (93%), Грузия (93%) и Мароко (93%).

Шест от всеки 10 души (63%) в световен мащаб заявяват, че са религиозни, докато един от пет (22%) казва, че не е, а един на 10 (11%) определя себе си като убеден атеист.

В Африка и в Близкия Изток съответно 86% и 82% описват себе си като религиозни, докато в Източна Европа и Америка дяловете са респективно 71% и 66%. В Азия 62% заявяват, че са религиозни.

В Западна Европа и Океания мненията са най-силно поляризирани между тези, които смятат себе си за религиозни и тези, които не се смятат за религиозни – в Западна Европа 43% се определят като религиозни срещу 37%, които не са, а в Океания процентите са 44 срещу 37. Именно в тези два региона, както и в Азия, има и най-голям дял заявени атеисти - малко над 10% във всеки регион (Западна Европа: 14%; Азия: 14%; Океания: 12%).

Най-религиозните

Изследването отчита най-много декларирана религиозност в Африка и региона на Близкия Изток и Северна Африка, където съответно 86% и 82% от хората смятат себе си за религиозни. В същото време сред най-религиозните страни между изследваните е Тайланд с дял 94% смятащи себе си за религиозни и само 2%, които не са религиозни или са убедени атеисти. Тайланд е следван от Армения, Бангладеш, Грузия и Мароко (93%), Фиджи (92%) и Южна Африка (91%).

Обратно, само 30% от гражданите на Великобритания например се смятат за религиозни, докато в Русия този процент достига 70, а в Америка - 56.

Най-малко религиозните

Западна Европа (51%) и Океания (49%) са единствените региони, където около половината от населението не са религиозни или са убедени атеисти.

Най-малко религиозната страна е Китай, където 61% от хората заявяват, че са убедени атеисти (приблизително двойно повече в сравнение с останалите страни), а 29% казват, че не са религиозни в сравнение със 7-те процента, които твърдят, че са религиозни.

Най-високият процент (след Китай) на хора, твърдящи, че са атеисти, е в Хонконг и Япония, съответно 34% и 31%. Шведите пък са най-малко религиозните в западния свят - 78% от тях заявяват, че не са религиозни или са атеисти.

В Израел 65% от запитаните не са религиозни или са атеисти, докато 30% се определят като религиозни. Междувременно в палестинските територии (Западният бряг и ивицата Газа) населението е значително по-религиозно: 75% казват, че са религиозни, срещу 18%, които заявяват, че не са религиозни.

Виж още: Какъв прекрасен ден за магия

Религиозността в България

България се различава от страните в Източна Европа и е по-близо до стойностите, които се наблюдават в Западна Европа. Малко над половината (52%) от българите, заявяват, че са религиозни, срещу 36%, които казват, че не са. Убедените атеисти за сметка на това са само 3%. Като цяло околните страни показват по-висока заявена религиозност.

По-младите са по-религиозни

Връзката между пол, възраст, доходи, образование и религиозността на хората разкрива интересни тенденции.

По-младите хора (под 34-годишна възраст) се оказват по-религиозни (около 66% срещу 60% за останалите възрастови групи). Хората без образование (такива, които нямат никакво образование или само основно образование) са най-религиозни (80%), но като цяло религиозните са мнозинство във всички образователни групи.

Доходите изглежда оказват по-силно влияние - от хората със средновисок и висок доход по-малко от 50% заявяват, че са религиозни, а при хората с ниски, средно ниски и средни доходи процентът е 70%. По същия начин броят на убедените атеисти е съответно 22 и 25% сред хората със средновисок и висок доход, но само 6 и 5% сред хората с ниски и среднониски доходи.

"Религията продължава да доминира в ежедневието ни и ние виждаме, че общият брой на хората, които смятат себе си за религиозни, е относително висок. Освен това, като се има предвид тенденцията в световен мащаб към нарастване на процента на религиозните сред младежта, ние можем да приемем, че броят на хората, които се смятат за религиозни, само ще продължи да се увеличава.", коментира Жан-Марк Леже, председател на Асоциацията УИН/"Галъп интернешънъл".

Източник: "Галъп интернешънъл"