Момче или момиче? Майката природа не се съобразява с желанията на родителите. Тези, които мислят, че шансовете за двата пола са еднакви, грешат

Факт е, че се раждат повече момчета. Причината е леко трагична. При мъжкият зародиш има много по-голяма вероятност за помятане или той да бъде мъртвороден. 

Момчетата, които все пак излязат от утробата, страдат от повече фатални заболявания, поемат повече смъртоносни рискове и т.н. 

И така, когато децата пораснат и достигнат възраст, в която могат да създадат свое собствено поколение, съотношението мъже - жени отново става 1:1.

Дали едно момченце ще бъде успешно родено или не зависи до голяма степен и условията на живот на майката. Така например когато през 60-те години на миналия век Китай започва да страда от сериозен недостиг на храна, шансът родителите да имат син намалял значително. Той се върнал към нормалното, когато гладът приключил.

Научният сайт Minute Earth създаде видео, за да покаже защо се раждат повече момчета, отколкото момичета.

Никога съотношението между новородените момчета и момичета не е 1:1 и върху това влияят многобройни фактори, пише Zdrave.bg.

Теглото на майката

Теглото на майката преди зачатието има решаващо влияние върху пола на детето. Италианският изследовател Анжело Ганячи е наблюдавал 10 000 бременни жени. 

Според него жените с тегло под 54 кг по-рядко раждат момчета, отколкото останалите (на 98 момчета в тази група се падат 100 момичета), докато в другия случай обикновено момчетата преобладават.

Затова много слабите жени трябва да са готови за вероятността да родят момиче. 

Екстремни условия

Американски изследователи са установили, че след екстремни периоди на глад, суша и други бедствия животните също по-малко раждат потомство от мъжки пол. Сперматозоидите и ембрионите от мъжки пол са особено възприемчиви не само към недостатъчното хранене, но и към другите неблагоприятни фактори. 

Институтът за световното население и глобалното развитие в Берлин също отбелязва забележимата промяна в съотношението момчета/момичета в Източна Германия след падането на Берлинската стена. 

През 1991 г. са се родили няколко стотин момчета по-малко и учените обясняват това с факта, че през тази година хората са били повече подложени на стрес под влияние на конкретното политическо събитие.

Стресът

След земетресения или стихийни бедствия броят на родените момчета също намалява. Стресът отново е посочен като причина за това.

Върху съотношението на половете влияе е сезонът. Доктор Ганячи подчертава, че при зачатие през есента се раждат повече момчета, а шансовете да се роди момиче се увеличават при зачатие от март до май.

Отклонения в развитието на момчетата

Мъжките ембриони имат предимство в стадия на попадане в матката. Клетките на мъжките ембриони се делят по-бързо, при тях процесите, свързани с обмяната на веществата, протичат по-бързо, пише доктор Ганячи.

Но при бързото деление на клетките се повишава вероятността от нарушения. Засилва се действието на отровите и другите вредни вещества. По този начин по време на бременност и непосредствено след раждане вероятността за отклонения в развитието на момчетата е по-голяма.

Замърсяването на околната среда

Учените спорят дали химическото замърсяване на околната среда се отразява на съотношението между родените момичета и момчета. 

Американската изследователка Д. Дейвис е убедена в това. Тя твърди, че например нещастният случай в химическото производство в Сефесо (Италия) се е отразил на съотношението между новородените. 

При аварията в околната среда е попаднал отровен диоксин. Седем години след катастрофата в този регион са се раждали 2 пъти повече момичета, отколкото момчета.

Никотинът

Някои вещества също влияят върху сперматозоидите и възпрепятстват развитието на ембриона в матката. Никотинът е едно от тези вредни вещества. 

Японски и датски учени са установили, че пушенето преди зачатие и по време на бременност силно намалява вероятността за раждане на момчета. 

А ако и двамата родители са пушачи, вероятността за раждане на момиче се повишава с 1/3 в сравнение с непушачите.