Всяко седмо дете между 15 и 18 г. не посещава училище

Все по-малко деца посещават детска градина. Ако през 2016 г. в предучилищно образование са били обхванати 81% от децата на 5- и 6-годишна възраст, то през 2017 г. процентът им намалява до 79,04%.

Данните бяха изнесени от просветното министерство на конференция, посветена на мерките срещу отпадането на децата и учениците в детските градини и училищата.

Всяко седмо дете между 15 и 18 г. не посещава училище, което в повечето случаи означава, че не завършва или го прави по-късно през живота си. 

По-голямата част от причините за отпадането при децата са социални и икономически - липса на облекло, обувки, заплащане на такси за детска градина, липса на пари за учебници, на образование при родителите и др., посочиха от МОН. 

На по-голям риск от отпадане са изложени деца от семейства, в които има тежки форми на насилие, алкохолизъм и др., както и деца, които са изпращани да работят. Според PISA ниските резултати на 32% от българските ученици, взели участие в последните измервания, са вследствие на влошена социално-икономическа и семейна среда.

Данните на шефката на синдиката на българските учители Янка Такева пък сочат, че 150 хил. деца в момента не ходят на детска градина. "Всяка година 15 хил. деца отпадат от училище, като половината от тях заминават с родителите си в чужбина", посочи Такева.

Просветният министър Красимир Вълчев обеща през юли т.г. да подготви междуинституционален механизъм, който ще обедини държавната и общинската власт в работата по задържане на децата и учениците в забавчките и школата. 

Той заяви, че ще разчита много на общините да издирват децата и учениците, като най-важно е да всички деца на 5- и 6-годишна възраст трябва да бъдат обхванати в детските градини. 

"Ако започнат да се социализират на тази възраст, има по-малък шанс да отпаднат от училище и по-голяма възможност да бъдат привлечени в профилирано или професионално обучение", коментира още министър Вълчев.