Председателят на Венецианската комисия Джани Букикио призова България за промяна на манталитета, която да издигне върховенството на закона на преден план

"Съветският модел на прокуратурата трябва решително да бъде отхвърлен. Той я превръща в източник на корупция, шантаж и изнудване и създава възможност за използването ѝ за политически цели". Това обяви вчера в София председателят на Венецианската комисия Джани Букикио, който взе участие в престижната конференция на правосъдните министри на всички държави-членки на съвета на Европа, пише "Правен свят".

Венецианската комисия е орган към Съвета на Европа и е призната като най-авторитетната международна институция областта на конституционното право и стандартите за върховенство на правото.

Джани Букикио и генералният секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд отправиха и общо силно послание към страните от бившия социалистически блок: "Гарантирането на върховенството на закона (в тези страни) зависи пряко от културата и манталитета на политиците и магистратите".

Един от основните акценти в речта на Букикио беше нуждата промяна на манталитета, така че върховенството на закона да се превърне във вътрешна убеденост и на политиците, и на магистратите.

Букикио започна с това, че без правото на независим и безпристрастен съд останалите човешки права не могат да съществуват. И се зае да анализира защо страните от Централна и Източна Европа се представят по-зле в това отношение от тези в Западна Европа. 

"Как може да си обясним, че 25 години след края на комунизма има още много да се желае? Това не се дължи на липсата на правила и закони, правилата тук не са по-лоши от тези в Западна Европа. Реалният проблем не е в нормите. Те не са достатъчни, ако независимостта и разделението на властите, като основни ценности, липсват. Ако липсва култура на взаимно уважение между властите", коментира той.

"Вероятно подценихме значението на манталитета. Мислехме, че младите по-лесно ще изградят манталитет на зачитане на върховенството на закона", заключи Букикио.

Председателят на Венецианската комисия направи тежката констатация, че немалко съдии в бившия социалистически блок се възприемат като държавни служители и мислят, че тяхната роля е да защитават не правата на гражданите, а интереса на държавата. "Такива хора не искат да бъдат независими. Съобразяват се с исканията на прокуратурата, без да ги подлагат на независима оценка", заяви той.

И посочи, че други съдии пък не се съобразяват с практиката на по-вишестоящите инстанции и погрешно тълкуват липсата на правилото за прецедента в правната си система като карт банш да вземат произволни решения. "Има съдии, които злоупотребяват с гаранциите за независимостта като прикриват корупция. Корумпираният съдия не просто не е безпристрастен, той не може да бъде независим. Той е податлив на натиск", посочи Букикио.

И се спря на политическото вмешателство в независимостта на съда. 

"Ясно е, че политиците не са изгубили интереса си да влияят върху магистратите. В последните години в редица страни се прилага принципът "Плячката е за победителя" и спечелилият на изборите приема, че всичко му е позволено. Независимите магистрати само му пречат", каза председателят на Венецианската комисия.

"Съдебната независимост може да се гарантира, само ако върховенството на закона се превърне във вътрешна убеденост и на политиците, и на магистратите. Трябва да се набляга не на наизустяването на законите, а на развитието на способността да се разсъждава по правни въпроси. Съдиите да не бъдат само технически проводници на закона, а истински двигатели на върховенството на закона", заяви Букикио.

Той коментира и опасността от вътрешен натиск в системата и посочи, че в съдебните съвети не трябва да има доминация на председателите на съдилища и на върховни съдии.

"За прокуратурата е още по-трудно. В голяма част от страните тя има йерархична структура и най-отгоре е главният прокурор. Особено важно е да се гарантира, че прокуратурата се опира на закона, а не на политическата целесъобразност, че прокурорите не изпълняват неправомерни указания", започна коментара си за обвинението Букикио. 

И заяви: "Съветският модел на прокуратурата трябва решително да бъде отхвърлен. Той я превръща в източник на корупция, шантаж и изнудване и създава възможност за използването ѝ за политически цели."

Председателят на Венецианската комисия посочи корупцията в съдебната система като най-голямата заплаха и посочи, че борбата с нея може да изисква и неконвенционални методи. 

"Ако изцяло е загубено доверието, ако са извършени неправомерни действия от магистрата, не може да не се води борба с корупцията, като се издига лозунгът за независимост. Иначе няма да може да се направи разлика между добрия и лошия", заяви той.

Източник: "Правен свят"