Въпреки че очакваната продължителност на живота за страната продължава да расте, все още сме на едно от последните места в Европа по този показател

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014-2016 г., е 74,7 години, като спрямо предходния период (2013-2015 г.) тя се увеличава с 0,2 години. 

България, заедно с Латвия (74,8) и Литва (74,6 години), е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83,0) и Италия (82,7 години), съобщава Националния статистически институт (НСИ). 

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,2 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78,2 години. За периода между 2006 и 2016 г. увеличението при мъжете е с 2,2 години, а при жените - с 1,9 години.

Виж още: НСИ: Населението у нас намалява и застарява

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75,5 години) отколкото на населението в селата (72,6 години). Спрямо 2006 г. за населението в градовете увеличението е с 2,5 години, а за населението в селата е с 1,1 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16,0 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14,1 и 17,6 години. За десетгодишен период (2006-2016 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1,3 години (1,0 за мъжете и 1,5 за жените).

Виж още: Италианците са най-здравите хора в света

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Монтана (7,9 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6,2 години).

Средната продължителност на живота варира от 72,6 години в област Видин и област Монтана до 76,4 години в област Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната.

Подреждането по продължителност на живота по области:

1. Кърджали (76,4 години)
2. София-град (76,3)
3. Благоевград (75,6)
3. Смолян (75,6)
5. Варна (75,3)
6. Габрово (75,2)
7. Пловдив (75,1)
8. Бургас (74,9)
9. Русе (74,4)
9. Хасково (74,4)
11. Велико Търново (74,2)
12. Стара Загора (74,0)
12. Пазарджик (74,0)
14. Шумен (73,9)
15. Плевен (73,8)
16. Кюстендил (73,7)
16. Ямбол (73,7)
18. Добрич (73,6) 
18. Ловеч (73,6)
18. Перник (73,6)
18. Търговище (73,6)
22. София област (73,3)
23. Силистра (73,2)
23. Сливен (73,2)
25. Разград (72,9)
26. Враца (72,8)
27. Видин (72,6)
27. Монтана (72,6).