Всяко осмо дете в развитите държави по света е изложено на риск от недохранване, констатира докладът "Изграждане на бъдещето: Децата и целите за устойчиво развитие в богатите страни", България е на 40-о място от 41 държави

Всяко пето дете по света живее в относителна бедност поради ниски доходи, а едно на всеки осем е изправено пред несигурност относно храната си, констатира доклад на Центъра за изследване на УНИЦЕФ - Иноченти.

"Изграждане на бъдещето: Децата и целите за устойчиво развитие в богатите страни" е първият от поредица 14 доклади и оценява състоянието на децата в 41 държави с високи доходи.

Положителни са данните за скандинавските страни, Германия и Швейцария, а по-слабо се представят държавите с по-ниски доходи като Румъния, България и Чили, констатират авторите на изследването.

Националните равнища на доходите обаче не обясняват всички разлики, тъй като Словения по много показатели е далеч по-напред от редица по-богатите страни, а САЩ заемат 37-о място в класацията.

В общото подреждане страната ни се нарежда на предпоследното 40-то място, след Румъния и преди Чили. По повечето показатели сме сред няколкото държави в дъното на класацията. По-добре се представяме единствено в областите Мир, правосъдие и силни институции (7-о място) и Устойчиви градове и общности - 25-о място.

В повечето държави са налице обезпокоителни тенденции по някои показатели като неравенство на доходите, самообявяване на проблеми с психичното здраве и затлъстяването, отбелязват още от УНИЦЕФ. Все пак в 2/3 от проучваните държави най-бедните домакинства с деца са далеч под средното ниво от 2008 г.

У нас обаче този показател бележи ръст и през 2014 г. близо 1/3, или 31,7%, от децата на възраст до 17 са живели в домакинства с под 60% от средния доход.

Докладът се съсредоточава върху 10 от Целите за устойчиво развитие относно благосъстоянието на децата, като използва данни за 25 показателя. Констатациите в няколко ключови области:

- Изкореняване на бедността

Средно всяко пето дете в богатите страни живее в относителна бедност поради ниски доходи, като има големи разлики - от всяко 10-о в Дания, Исландия и Норвегия до всяко трето в Израел и Румъния.

- Край на глада

Всяко осмо дете в страни с високи доходи е изправено пред несигурност относно храната си, като в Обединеното кралство и САЩ този риск нараства и засяга 20%, или 1/5 от децата, а в Мексико и Турция - всяко трето.

- Добро здраве

Неонаталната смъртност в повечето страни спада драстично; намаляват също и честотата на самоубийствата при младежите, ражданията от тийнейджъри и пиянствата. Въпреки това всеки четвърти младеж съобщава за два или повече проблема с психичното си здраве повече от веднъж седмично.

- Качествено образование

Дори в най-добре представящите се страни, вкл. Япония и Финландия, около 20%, или 1/5, от 15-годишните не достигат минимални нива на владеене на умения по четене, математика и наука.

- Равенство между половете

Средно 14% от анкетираните в 17 богати държави смятат, че момчетата заслужават да получават приоритетно университетско образование, като в повечето случаи това твърдение е по-широко застъпено сред мъжете.

"Докладът е сигнална лампа, че дори и в страните с високи доходи напредъкът не е от полза за всички деца. По-високите доходи не водят автоматично до по-добри резултати за всички деца и може наистина да задълбочат неравенствата. Правителствата във всички държави трябва да предприемат действия, за да гарантират, че пропуските са намалени и е постигнат напредък, за да се постигнат Целите за устойчиво развитие за децата", коментира директорът на Центъра за изследване на УНИЦЕФ - Иноченти, Сара Кук.

Въз основа на резултатите, представени в доклада, УНИЦЕФ призовава държавите с високи доходи да предприемат действия в пет ключови области:

- Поставете децата в основата на справедливия и устойчив напредък

Подобряването на благосъстоянието на всички деца днес е от съществено значение за постигане на равенство и устойчивост.

- Не забравяйте нито едно дете

Националните средни стойности често скриват крайните неравенства и сериозните изоставания на групите в дъното на отделните изследвания.

- Подобряване на събирането на сравними данни - по-специално за насилието срещу деца, ранното детско развитие, миграцията и пола.

- Използвайте класацията, за да набележите конкретни политики и мерки в националния контекст

Никоя държава не се справя добре с всички показатели за благосъстоянието на децата и всички страни се сблъскват с предизвикателства в постигането на поне някои от Целите за устойчиво развитие, насочени към деца.

- Отстояване на ангажимента за устойчиво развитие в световен мащаб

Общата рамка на Целите за глобално развитие ангажира всички страни в глобално начинание.

Източник: УНИЦЕФ