Председателят на парламентарната група на ГЕРБ и един от вносителите на промените в Наказателно-процесуалния кодекс поиска оттегляне на законопроекта за промени в НПК

В законопроекта беше записано, че в изключителни случаи главният прокурор или определен негов заместник може да спре финансова операция или сделка с имущество за срок до 48 часа. 

Промените предвиждаха органите на досъдебното производство да вземат необходимите мерки за предотвратяване на умишлено престъпление или друго общоопасно действие, както и временно да изземват средствата, с които би могло да се извърши престъплението. 

А действията на прокуратурата да подлежат на първоинстанционен съдебен контрол, докато 48-часовото спиране на финансова операция или сделка, е изключение. 

Цветан Цветанов се аргументира с това, че преди това приетите промени в ГПК, ще са достатъчни.

Източник: Novini.bg