Как тайм мениджмънтът се прилага в маркетинга.

Крис Мичъл, коментатор в електронното издание на рекламната агенция 25-8 Marketing, припомня есето "Господството на неотложното" на Чарлз Хамъл, анализирайки темата за баланса между спешното и важното:

Неотложен маркетинг

Собствениците нямат търпение да повишат продажбите, да се справят с проблемите на служителите, да спечелят пари, да станат известни... Да се продава цена, а не стойност – това е пример на маркетинга "по спешност". Гонят се бързи резултати, не се мисли за развитие в дългосрочен план.

Маркетинг на важното

Този вид маркетинг е завръщане към основните ценности в бизнеса. Той включва разработването на маркетинг план, който прави компанията по-скоро активна, отколкото реактивна, създаване и попълване на списъка с клиенти, работа с консултанти в областта на рекламата, грижа за логото... Маркетингът на важното обръща внимание на бюджета и разработване на собствен сайт с интересно и актуално съдържание.

Вижте още: Шеф за 15 минути на ден

Балансът

Ключът за успех в бизнеса е в баланса, в съчетанието между неотложното и важното както по отношение на управлението, така и на маркетинга - реклама, връзки с обществеността, връзки с медиите...
На всички ни се случва в края на деня да сме убедени, че сме работили много, но като се замислим, да не си спомняме какво точно сме постигнали. Решението не е във времето, а в приоритетите.

План за действие

Започвайте всяка работна седмица със списък на най-важните неща, които движат бизнеса ви напред и които е необходимо да се направят.
След като създадете този списък, можете да направите още един, който да съдържа най-важните ви задачи за седмицата. Във втория списък можете да включите конкретен ден и час и да помислите над това как да постигнете дългосрочните, важни цели, изброени в първия.

Източник: 25-8 Marketing