Като спази краткия 7-дневен срок, съдия Иво Дачев обяви КТБ в несъстоятелност

В решението се определя началната дата на неплатежоспособността - 06.11.2014 г. и се прекратява дейността на КТБ - това се казва в съобщение от пресцентъра на Софийски градски съд. 

С решението съдът постановява обща възбрана и запор върху имуществото на банката и започване на осребряване на активите, включени в масата на несъстоятелността на КТБ. 

Решението подлежи на незабавно изпълнение от датата на постановяването му. Може да се обжалва и протестира пред САС в седемдневен срок от връчване на препис от същото, като само БНБ и прокурорът имат право на жалба и протест. Такова право по закон имат и квесторите, но КТБ вече няма такива. 

Софийският апелативен съд е длъжен да образува въззивното дело в деня на получаване на жалбата или най-късно на следващия работен ден и да я разгледа, като се произнесе с решение в едномесечен срок от образуване на делото. 

От пресцентъра на СГС категорично опровергават публикациите в някои медии, че болничният на съдия Иво Дачев има връзка със задкулисен сценарий. До момента всички предвидени процесуални срокове в закона са спазени и всякакви инсинуации по темата са излишни, завършва съобщението.

"От тук нататък следват всички описани в Закона за банковата несъстоятелност процедури. Много е вероятно сегашните временни синдици да бъдат определени за постоянни и всичко, което се говореше преди датата на фактическата несъстоятелност. Започват едни много сложни процедури, които в рамките на българския съд ще гарантират всичко необходимо, така че откраднатото от КТБ да бъде върнато там и кредиторите на КТБ, които не са удовлетворени от имуществото в КТБ, в това число най-големия кредитор - ФГВБ, да бъдат равнопоставени и еднакво удовлетоврени" - това заяви след заседание на Министерски съвет министърът на финансите Владислав Горанов. 

Източник: СГС