Откриват процедури за предоставяне на концесия за услуга за два морски плажа в община Царево - "Делфин" и "Корал", информират от правителствената информационна служба

Предлаганият 15-годишен срок на концесиите е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Процедурите се провеждат по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. 

Концесионерите ще бъдат определени в резултат на конкурс, организиран от министъра на регионалното развитие и благоустройството и проведен от комисия, назначена от министър- председателя. 

Виж още: Няма да се строи на "Корал"

Размерът на минималните годишни концесионни плащания се определя съгласно одобрената от кабинета в началото на т. г. методика. 

Определени са и съответни гаранции за участие в процедурите и са предложени банкови гаранции за концесионните плащания и доброто изпълнение на всички останали задължения по договорите.

Източник: МС