Общи оценки за издръжливостта на сградите при земетресение не могат да бъдат направени, без да има разчети, каза директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН

Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН разработва методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на територията на България. Методиката се разработва по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Картите за сеизмично райониране показват какви по сила сеизмични въздействия могат да се очакват във всяка "една точка" от територията на България.

Te ще се използват при проектиране на ново строителство и при оценка на уязвимостта на съществуващото строителство, защото има сгради, строени назад през годините, когато е нямало противоземетръсни норми.

"Общи оценки за издръжливостта на сградите при земетресение не могат да бъдат направени, без да има разчети, каза директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН проф. Светослав Симеонов. - Всички сгради, независимо от строителната им система - едропанелни, кофраж, скелетни стоманобетонови сгради с преградни стени, са осигурявани за един и същ размер на земетръсните сили, определен от съответната сеизмичност в конкретния район."

По думите му друг е въпросът, че при различните строителни системи тези земетръсни сили се поемат по различен начин, но ако са проектирани добре, би трябвало да бъдат еднакво осигурени, независимо дали са панелни, скелетни, едроплощен кофраж или пакетно повдигнати плочи.

Те са оразмерявани за едни и същи земетръсни сили, които се определят от картите за сеизмично райониране, обясни ученият.

Поставянето на клеймо на дадени сгради, че тези са по-опасни, а други - са по-сигурни, е некоректно, коментира проф. Симеонов.

Източник: izolacii.eu