За декември на безплатната национална телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето са били приети общо 1828 обаждания

Декември 2014 г. е поставил рекорд в броя на обажданията за деца в риск са получени на безплатната национална телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето. На телефон 116 111 са били приети общо 1828 обаждания, като за деца в риск са 54, съобщават от ведомството.

15 от тях са постъпили по празниците около Коледа и Нова година. Общият им брой се е увеличил двойно в сравнение със същия период на миналата година.

Пренебрегване на нуждите на децата

В повечето случаи става дума за няколко вида риск, но неглижирането присъства с голяма честота, вероятно защото много проблеми на самите родители водят до пренебрегване нуждите на децата им или липса на умения да ги отглеждат.

Три от сигналите са за упражнено физическо и психическо насилие от родители върху деца - сред тях е сигнал за момиче от София, което е тормозено от родителите си и периодично е гонено от вкъщи.

Виж още: Всяка пета българка е жертва на домашно насилие

Във всеки един от случаите се задейства координационният механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие, като сигналът се подава на Отдел за закрила на детето в дирекция "Социално подпомагане" в съответния град, социалните работници оценяват условията на живот в семейството и при нужда осигуряват дългосрочна подкрепа за децата.