Същинското издирване на обвиняемия Цветан Василев не е в правомощията на прокуратурата на България, а е изцяло в компетентността на Интерпол

Това се казва в съобщение на прокуратурата във връзка с твърденията, че Василев се намира на територията на Сърбия и не е издирван от българските правоохранителни органи.

Ето и целия текст: 

По повод запитвания на медиите относно твърденията, че обвиняемият Цветан Радоев Василев се намира на територията на Република Сърбия и не е издирван от българските правоохранителни органи, Прокуратурата на Р България заявява: 

На 28.07.2014 г. по отношение на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест /ЕЗА/ и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система /ШИС/. Същият е обявен за издирване и в информационната система на Интерпол във връзка с изпратена от прокуратурата молба за обявяване за международното му издирване с цел последваща екстрадиция

Същинското издирване на Василев не е в правомощията на Прокуратурата на България, а е изцяло в компетентността на Интерпол, на която организация Република Сърбия е страна-член. 

Българската прокуратура съобразява действията си със закона и международните договори, по които е страна, и изрично следва да се подчертае, че не разполага с никакви правомощия по екстериториалност на територията на която и да е друга страна, вкл. и Република Сърбия.