Върховна административна прокуратура разследва нарушения на разпоредбите в Закона за движение по пътищата в 23 общини

Върховна административна прокуратура (ВАП) атакува в съда незаконни "паяци" и "скоби", въведени от 23 общини, сред които са Казанлък, Созопол, Шумен, Асеновград, Добрич, Монтана, Силистра, Кърджали, Велинград, Панагюрище и др.

От ВАП е извършена поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо разпоредби на подзаконови нормативни актове, приети от общински съвети, с които се налагат ограничения, забрани и санкции, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства. 

Според Закона за движение по пътищата службите за контрол могат да използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство (т.нар. "скоби") и да прилагат принудителна административна мярка "преместване на пътното превозно средство без знанието на собственика" (извършвана основно чрез т.нар. "паяци") при наличие на стриктно формулираните предпоставки.

При проверката на ВАП са разкрити разрешения, с които прилагането на принудителната административна мярка е възможно и при условия, несъществуващи в закона - например, при престояване на задържаното със скоба ППС в зоните за платено паркиране за време в повече от платеното.

Намерени са и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения в противоречие със Закона за движение по пътищата 

Налице са дори случаи на въвеждане на санкции в по-малък размер в сравнение със законовите при нарушаване на забраните за паркиране на пътни превозни средства в паркове, градини и зелени площи, както и на специално обозначени места, обслужващи хора с увреждания.

Открити са и общински наредби, уреждащи забрани за "престой" и "паркиране" в противоречие с разпоредбите на Закона за движение по пътищата.