Очаква се следващото преброяване на населението да бъде по-прецизно от това през 2011 г.

Трябва да се направят законодателни и методологични промени при подготовката на следващото преброяване на населението за прецизиране на информацията от следващото преброяване.

Виж още: Най-търсените професии в България за 2014

По-прецизни формулировки за етно-демографските характеристики като религия, вероизповедание и майчин език, адресна регистрация и груповите записи на домакинствата ще предложи Националният статистически институт (НСИ) в пакет от мерки за изменение на сега действащата нормативна уредба.

Виж още: "Фрийдъм хаус": Корупцията в България продължава да расте

Грешките, които към момента са ясни от предишното преброяване през 2011 г., са свързани със съкратените срокове за подготовката и обработването на данните, както и с някои неясни дефиниции за етническата група на лицата и груповите записи на едно домакинство, подчерта председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Виж още: Най-бедни и най-нещастни сме в ЕС