Всички 187 депутати, които присъстваха на пленарното заседание, гласуваха в подкрепа на законопроекта, вдигащ минималната пенсия на 200 лв.

Народните представители одобриха на първо четене увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и трудова дейност.
Законопроектът, внесен от Министерски съвет, предвижда увеличаване на въпросната пенсия от 161,38 лв. на 180 лв. от 1 юли тази година. От 1 октомври пък тя ще се увеличи на 200 лв.

Това беше едно от основните споразумения в коалиционните преговори между ГЕРБ и Обединените патриоти. Самият законопроект пък беше подкрепен от всички 187 депутати, които присъстваха на пленарното заседание.

Според вносителите на законопроекта, неговата цел е подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност, както и определяне на по-висок минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Увеличението на пенсиите от 1 юли е с 11.5%, а от 1 октомври с още 11,1%. С толкова ще се повишат и минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.

Необходимите допълнителни средства за увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. са в размер 14,7 млн. лв. месечно.

Общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще е около 100 млн. лв. допълнително над предвидените в ЗБДОО за 2017 г. Допълнителните разходи на държавното обществено осигуряване (ДОО) ще бъдат за сметка на очакваните по-високи от планираните за 2017 г. приходи по бюджета на ДОО, с което бюджетното салдо за годината няма да се промени. 
За 2018 г. необходимите средства са около 280 млн. лв.