Обещаното орязване на разходите с 350 млн. лв. не се осъществява за момента

Въпреки заложеното в програмата на кабинета обещание за намаляване на държавните разходи от заплати и осигуровки в администрацията, засега се разминава с реалността. Обещаното намаляване на разходите с близо 350 млн. лв. не просто не се осъществи, но и парите за администрацията растат.

Увеличението на парите за заплати в държавната и общинските администрации не е голямо, но съществува. Това показва статистиката на финансовото министерство към края на март, цитирана от в. "Сега".

Съкращаването на разходите за заплати и осигуровки с 10% сред чинвониците бе заложено като основна мярка за оптимизиране на харчовете на държавата при прокарването на бюджет 2015. В мотивите към бюджета от това намаление и от очакваното свиване на административните структури се обещаваха икономии от 350 млн. лв.

За момента обаче подобни икономии няма.

Възнагражденията за първите три месеца на годината, без осигуровките, заедно с бюджетите на общините, университетите, социалноосигурителните фондове, възлизат на 1,058 млрд. лв., което е с близо 31 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

Основната част от този ръст идва от разходите за заплати по бюджетите на общините, които за първото тримесечие възлизат на 349.4 млн. лв. - с близо 26 млн. лв. повече от миналата година. В държавната администрация разходите за възнаграждения за първото тримесечие са на стойност 591,3 млн. лв. при 589,3 млн. лв. за 2014 г. 2,4 млн. лв. ръст има и в разходите за възнаграждения на университетите и БАН. Отделно за осигуровки по националния бюджет към края на тримесечието са платени 327,6 млн. лв. при 320,1 млн. лв. за миналата година.

Виж още: Колко пари даваме на държавата

Още при приемането на бюджета пък стана ясно, че съкращенията в средствата за заплати са далеч под обещаните 10%. Във финансовото министерство например намалението в планираните разходи за заплати се оказа едва 1,063%.

Източник: в. "Сега"