С намерението да се емитира толкова голям обем дълг от 16 млрд. лв. ние вече сме в началната фаза на дълговата спирала, казва бившият министър-председател Пламен Орешарски

"Утешаващо е, че публичният дълг е все още сравнително малък. Това означава, че има времеви хоризонт да се развие една истинска спирала, 

докато не ни задуши, подобно на гръцката

ако не се коригират икономическата и фискална политики. 

След кризата 1996-97 до 2009 г. правителственият дълг намаляваше от над 125% от БВП до малко над 12%. В 8 от тези 12 години лично ръководих управлението на дълга. В този период постигнахме рекордно за ЕС редуциране на дълговата тежест. 

За съжаление, от 2009 г. досега дългът се увеличава и очевидно тенденцията ще продължи. Само да не поставим нов европейски рекорд - 

по бързо нарастване на дълговата тежест

казва бившият министър-председател Пламен Орешарски във "Фейсбук", където споделя част от интервю за "24 часа", което изданието ще публикува на 31 март. 

По думите му първите осезаеми негативни ефекти ще се усетят в следващи мандати под формата на изтласкване на нелихвените от лихвените разходи, 

т.е. свиване на бюджетните кредити за публичната сфера

А в по-дългосрочен хоризонт ще дойдат и затруднения и оскъпяване на самото рефинансиране на дълга.

Източник: "Фейсбук"/Пламен Орешарски