В оптимистичния сценарий до 2070 г. граждани на Република България ще са 5,5 млн. души

До 2070 г. населението на България може да се стопи до 4,9 млн. души. Това гласи песимистичният сценарий на Националния статистически институт (НСИ) за демографското развитие на България до 2070 г. 

Ако прогнозата се сбъдне, след 55 години българите ще са едва със 100 000 повече, отколкото през 1920 г., когато страната започва да се възстановява след три войни и две национални катастрофи, след които са ѝ отнети огромни територии. 

От НСИ са изготвили сценария въз основа на допускания, че икономическите и социалните условия у нас ще се влошат, но не включва военни събития като тези от началото на 20 век.

Реалистичен и оптимиситичен сценарий

Най-реалистичният сценарий път показва, че в следващия малко повече от половин век населението на България ще намалее с над 2 млн. души и до 2070 г. то ще бъде 5 132 023 души. 

Оптимистичният вариант е до 2070 г. българите да са 5,5 млн. души. При такъв развой реално експертите очакват, че българите ще намаляват с над 30 000 души годишно или с размерите на един средголям град в България като Разград или Дупница.

Виж още: Населението на България намалява с един средноголям град годишно

Застаряване на населението

Намаляването на населението ще е съпроводено със сериозно застаряване, висока смъртност и понижаване на раждаемостта. Натрупването на тези негативни фактори и продължаващата емиграция на млади хора ще влоши значително съотношението между хората в трудоспособна и тези в пенсионна възраст.

Към момента 100 работещи издържат 78 пенсионери. След 30-ина години съотношението ще стане 100:109, обобщава вестник „Труд”. Намаляването на работната сила означава липса на достатъчно подготвени кадри, които и сега не стигат. Това поставя под заплаха развитието на икономиката и подобряването на стандарта на живот - единственото, което би стимулирало младите да не напускат страната и да раждат повече деца.

Виж още: Световната банка: България ще преживее голям спад в населението

Практика е при прогнозирането на бъдещи събития да се изготвят три сценария - песимистичен, оптимистичен и реалистичен, като песимистичният дава най-лошият развой на събитията (и ни показва дали сме готови да го посрещнем), оптимистичният показва как нещата ще изглеждат при оптимално за нас развитие на събитията (и дали можем да вземем оптималното от ситуацият), а реалистичният - какво е най-вероятно да се случи (за да можем да се подготвим).

Източник: "Труд", Нова телевизия