Вече можем да връщаме предсрочно заема си по ипотека, без да се налага да плащаме и наказателна лихва

На много повече спокойствие можете да се надявате, ако теглите ипотечен кредит. Това стана след като депутатите приеха на второ четене новия Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, който осигурява на потребителите повече информация и защита от уловките на банките.

Той се отнася и за заеми за покупка на недвижими имоти, и за потребителски заеми, по които обезпечението е жилище или друга недвижимост - например, когато се тегли кредит за ремонт или саниране.

Законът забранява дребните букви в рекламите за заеми. Всяка листовка и брошура трябва да спазва равен шрифт, а не да скрива в ситни редове капани, свързани с лихви, такси, комисиони и т.н. Банките ще са длъжни да дават достатъчно време на клиента - 14 дни, да си занесе проектодоговора вкъщи, да го разгледа на спокойствие и да се откаже, ако реши, че не му е изгоден. Сега обикновено човек трябва да сложи подпис набързо в офиса, а после открива, че в договора има смущаващи клаузи.

Кредитиращите институции няма да имат право да начисляват такси и комисиони от типа "усвояване" и "управляване на кредита", тъй като се предполага, че тези разходи са включени в лихвата. Дублиращи се такси с различни имена за една и съща дейност са забранени.

Банките да не бързат да плашат длъжника със съд и изпълнителен лист, ако той закъса с вноските, а да се опитат да му помогнат, повелява още новият закон. Това означава да се свържат с клиента, да разберат защо не плаща, да се опитат да преструктурират кредита или да го рефинансират.

Законът задължава банките да уведомяват потребителя, ако заради покачване на лихвата месечната вноска порасне с над 20% спрямо момента на подписването на договора.

Допълнително с това потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В този случай той има право на намаляване на общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора.

Кредиторът не може да отказва предсрочното погасяване и няма право на обезщетение или неустойка, когато задължението е погасено след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

Когато потребителят отправи изрично искане за предсрочно погасяване на кредита, кредиторът е длъжен своевременно да му предостави на хартиен или на друг траен носител информацията за размера на оставащия кредит, общите разходи за оставащата част от срока на договора за кредит преди предсрочното погасяване и размера на обезщетението за предсрочното погасяване, както и използваните за това допускания.

Така на практика всеки българин вече може да погаси предсрочно ипотечния си кредит, без да бъде "глобен". Такса за това не се дължи, стига вече да са платени 12 месечни вноски, гласи законът. Това важи и за старите заеми. 

Ако човек реши да се отърве от взет съвсем наскоро ипотечен заем - преди да е минала поне година - все пак ще трябва да обезщети банката за преждевременната раздяла. Но таксата, която ще му бъде удържана, не може да е по-голяма от 1% от дължимата сума.

С промяна в Закона за потребителския кредит бе ликвидирана наказателната такса, която банките събираха при предсрочно погасяване и на ипотечен кредит, но само за заеми до 147 хил. лв. Сега таксата се премахва и за големите ипотеки.

Важен детайл е, че законът, който предстои да бъде обнародван, ще влезе в сила от 21 март, т.е. със задна дата. Причината е, че с него България влиза в крак с директива, която трябваше да бъде приложена в нашето право най-късно до тази дата. Служителите на кредитиращата институция ще са длъжни подробно да разясняват всякакви детайли по кредита - за лихви, такси, как се образува ГПР - годишният процент на разходите, как се изчислява погасителната вноска, вкл. и какви са последствията при просрочени плащания.

Предвидени са и глоби за банките и техните служители, ако нарушават закона. За брошурка с подвеждаща реклама на кредит например глобите са между 2000 и 20 000 лв. Ако банката хитрува с методиката, по която пресмята лихвите по заемите, санкциите са от 20 хил. до 40 хил. лева, а при повторно нарушение - до 80 хил. лв. 

Тези наказания ще се налагат от Комисията за защита на потребителите, която е основен контрольор по спазването на закона. 

Източник: в. "Сега", "Дарик"