Очаква се за трите поръчани мобилни системи за наблюдение да се дадат 2 552 319 лв. без ДДС.

Властите у нас задействаха нови мерки срещу нелегалното влизане на бежанци през границата. МВР обяви обществена поръчка за още камери, с които ще се наблюдават границите.

Става въпрос за три мобилни системи, с които ще може да се улавят незаконно преминаващите и дори да се предотврати подготвяно нарушение на държавната граница. Мобилните системи ще се използват от патрулите на "Гранична полиция".

Вследствие използването им ще се повиши възможността за противодействие на миграционния натиск по външните граници на ЕС. С доставката им ще се модернизира оборудването за наблюдение на външните сухоземни граници, уточняват от МВР.

Поръчката е с прогнозна обща стойност 2 552 319 лв. без ДДС.