Подписаното днес споразумение извежда на преден план нов орган, който ще взема решенията за реализирането на политиките на правителството

Решенията в коалицията между ГЕРБ и Обединените патриоти ще се вземат от Политически съвет. Това е записано в коалиционното споразумение между двете партии.

Политическият съвет се състои от шестима членове - трима от ГЕРБ и трима от "Обединени патриоти". Членовете на Политическия съвет се определят от всеки от партньорите и включват председателите на партиите и/ или упълномощени от тях лица, се казва в споразумението.

Там е посочено, че в рамките на Политическия съвет ще се обсъждат стратегически въпроси, конкретни секторни политики, общи политически въпроси законодателни инициативи, идващи от съответните парламентарни групи, актуални въпроси от национален или международен характер и др.

Виж още: Президентът връчи мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ

Решенията между партньорите се взимат с консенсус, се казва в документа.

Всички решения, произтичащи от стратегическите приоритети на управлението в периода 2017 г. - 2021 г., както и от управленската програма на правителството се приемат за консенсусни и по тях партньорите в коалицията действат и упражняват властта единно. Те нямат право да упражняват властта в подкрепа на противоречащи на вече описаните решения, постановява коалиционното споразумение.

Извън решенията, произтичащи от стратегическите приоритети на управлението в периода 2017 г. - 2021 г., както и от управленската програма на правителството, които се приемат за консенсусни, когато консенсус не може да бъде постигнат, се използват всички възможни парламентарни механизми за консултации, диалог, преговори между партньорите и/или други парламентарни групи до намиране на общо решение, решиха ГЕРБ и Патриотите.  

След постигане на общо решение, партньорите се ангажират с подкрепата му в рамките на коалицията. Аргументи или съображения, противоречащи на взетото решение, не се коментират извън рамките на Политическия съвет, се казва в споразумението.

Право да изразява позиция от името на Политическия съвет може да бъде делегирано на определено за целта лице.

Виж още: Управленската програма на ГЕРБ и "Обединени патриоти" (пълен текст)

Извън изяснените позиции по решенията, произтичащи от стратегическите приоритети на управлението в периода 2017 г. - 2021 г., както и от управленската програма на правителството, които се приемат за консенсусни, всяка от страните в споразумението може да изразява и да предлага политически решения и позиции (свързани с нормативни актове или с други управленски и политически решения и позиции). Там, където няма консенсус, всяка от страните, без да се засяга споразумението, може да търси пътища за реализация или да отстоява своята политическа позиция, са решили ГЕРБ и Патриотите.

Промяната на позиция по решенията, произтичащи от стратегическите приоритети на управлението в периода 2017 г. - 2021 г., както и от управленската програма на правителството, може да се разглежда от всяка от страните като желание коалиционното споразумение да бъде разтрогнато, се посочва още в споразумението.