Благодарение на продажбите от продуктовата линия Greenline, Aroma успя да осинови естествена българска гора.

Козметичната компания Арома е водещ европейски производител на козметика и парфюмерия с дългогодишни традиции в бранша. С предимството на 88-годишния си опит в производството на козметика и парфюмерия, компанията съчетава приложението на съвременни технологии и модерно оборудване с грижа и ангажимент към опазването на околната среда.

Опазването и съхранението на българската природа и околната среда, както и добрите "зелени" политики са сред водещите ангажименти на Арома. Социално отговорната политика на компанията гарантира екологично и природосъобразно поведение, като залага както на качествена продукция, съобразена с нуждите на потребителите на компанията, така и на зелени практики и дейност, ориентирана към опазване и съхранение на околната среда.

През 2009 г. козметичната компания Арома създава продуктовата линия Greenline, съставена от козметични продукти с 95% натурални, естествени и екологично чисти съставки, като една от основните цели на продуктовата линия е и да спомогне за съхраняването и опазването на естествените гори на България. Aroma Greenline дава възможност на всеки клиент да допринесе за спасяването и съхраняването на многогодишните български гори, като компанията отделя 5% от себестойността на всеки закупен продукт от серията Greenline във фонда Green Bulgaria, създаден за дългосрочна грижа за старите естествени български гори. Две и половина години по-късно, благодарение на средствата, събрани от продажбата на продуктите Aroma Greenine, козметичната компания е първият осиновител на естествена българска гора. 

Чрез осиновяването на гората, Арома заплаща на собствениците сумата, която те биха спечелили от продажбата на добитата дървесина, като те поемат ангажимент да не изсичат дървета. По този начин Арома дава възможност за запазването на множеството ендемични видове растения, които се развиват в нея, както и опазва обитателите й, като им осигурява естествена среда за живот. Посредством осиновяването на гората и стопанисването й, компанията поема ангажимента биоразнообразието от растителни и редки животински видове в нея да бъде запазено.