Откакто свят светува никой не е стигнал до отговор на въпроса: "Какво искат жените?". Но относно бушуващите чувства в дамите, има знаци, които няма как да останат неразбрани.

Страст

От всички варианти за сексуален намек, безгласните са най-красноречиви. Ако жената, която е обект на желанията ви, установява очевиден зрителен контакт, навежда се към вас, диша тежко или прехапва устни, от нас да знаете, тя иска секс.

Гняв

Абсолютната противоположност на страстта е гневът. Ако тя присвива устни или очи, ако е скръстила ръце или ги е сложила на кръста си, това си е чиста аларма за евакуация.

Интерес

Докато гневът и страстта са лесни за разпознаване, интересът й към вас е труден за установяване. Ако зениците й се разширяват, когато ви погледне, ако кракът й сочи към вас, ако нервно си играе с бижутата си, ноздрите й се разширят и мига твърде често (да клише е, но и безспорен факт), давайте смело.

Липса на интерес

Когато се е облегнала на стола с леко скръстени ръце и демонстрира блуждаещ поглед, откажете се, тя няма интерес.

Приятелство

Може да не ви се вярва, но има очевидни знаци, които ви пращат директно в приятелската зона. Ако тя спазва малка дистанция, смее се, когато е уместно, и заглежда други мъже... Когато единственият ви допир са ръкостисканията и прегръдките с поглед настрани, това не е просто учтивост, а сигнал "харесвам те като приятел".

Смесени емоции

Разбира се, има го и варианта, в който тялото й "мълчи" или изпраща смесени сигнали. Това е добър знак, който означава, че трябва да продължите да флиртувате небрежно, но и да се държите приятелски, докато не забележите някое от гореизброените движения.