Сайтът MaistorPlus.com ще ви улесни в намирането на майстор за вашия домашен ремонт.

Освежаването на дома или преместването в ново жилище са дейности, покрай които често се появява нуждата от помощник с по-специализирани умения в дадена сфера. 

И докато едни избират да направят ремонта на жилището си сами, а други разчитат на невинаги ефективния модел - да наемем "препоръчан от познат" майстор - то вече можем да намерим решение на този проблем и в интернет.

Сайтът MaistorPlus.com предоставя достъп до услугите на над 1200 специализирани фирми и майстори от цялата страна

За разлика от други сайтове, предлагащи подобни услуги в България, MaistorPlus не се явява пряк работодател на регистрираните изпълнители, а пренася пазара за извършване на ремонтни дейности онлайн. 

За удобство, услугите, от които клиентът може да се възползва са разпределени в над 40 категории - от ключарски услуги и борба с вредители, до проектиране, архитектура и строителство на сгради.

Публикуването на заявка за ремонт в сайта е безплатно и минава през няколко стъпки.

Първо, клиентът трябва да опише ремонтната дейност, за която търси професионална помощ, и да определи района на извършване на дейността. 

Пускането на заявка в сайта не задължава потребителя да наеме майстор или да извърши описаната ремонтна дейност. "В рамките на 24 часа ще получите минимум пет конкурентни оферти", гарантират създателите на сайта. 

След сравняване на получените оферти и цени, клиентът може да добие по-добра представа за кандидатите преди да ги покани на оглед в дома си. 

Регистрираните майстори имат публичен профил в сайта, както и референции и оценки от предишни клиенти.

Ключовият момент, на който залага платформата, за да гарантира качеството на извършваните услуги е именно системата за оценяване. След изпълнение на възложената работа, клиентите оставят положителен или отрицателен коментар относно представянето на наетия от тях майстор. Така клиентите пряко повлияват върху репутацията на майсторите в сайта.

Ако ви предстои ремонт, но не знаете на кого да се доверите, пуснете заявка в MaistorPlus.com и се уверете сами, че платформата ще ви спести ценно време и средства.