Ръст в броя на самотните родители и извънбрачните деца

Едва 5% от българските домакинства имат по три или повече деца. Това сочат данните от анализа на Евростат, посветен на 1 юни, Деня на детето. 

Според европейската статистика при последното преброяване на Националния статистически институт (през 2011 г.) у нас е имало около 3 млн. домакинства, което отнесено към данните на Евростат означава, че около 150 хил. български домакинства са имали поне три или повече деца. За сметка на това според данните на НСИ едночленните домакинства у нас са били около 1 млн.

Домакинствата у нас с едно дете са били около 800 хил., а с две деца - около 400 хил. Близо 15% от българските домакинства са били на самотни родители, което означава, че към 2011 г. повече от 400 хил. души са отглеждали сами деца.

Тревожни са и демографските данни за раждаемостта - докато през 1920 г. у нас са се родили малко под 200 хил. деца, то след близо век, през миналата година, техният брой е бил три пъти по-малко - около 65 хил. Тенденция за намаляване на раждаемостта се забелязва и през последните няколко години - през 2015 г. родените българчета са малко над 66 хил., през 2014 г. - около 68 хил., а през 2012 г. 69 678, показват данни на НСИ.

Междувременно пък се увеличава броят на извънбрачни деца - през миналата година те са били 38 440 или около 58% от всички раждания. Коефициентът на обща раждаемост у нас през миналата година е бил 9%, а общо за ЕС - около 10%, отчита анализът на Евростат.

Статистиката за Европа

През миналата година в ЕС е имало над 220 млн. домакинства, като почти една трета от тях (65,6 млн.) са имали деца на издръжка, отчитат данните на Евростат. "Дете на издръжка" е всяко дете на възраст под 15 години или всяко лице на възраст между 15 и 24 години, което е социално и икономически зависимо от друг член на домакинството (родител или възрастен), уточнява анализът.  

Като цяло най-много домакинства в ЕС има регистрирани в Германия - около 40 млн., Великобритания и Франция - по около 28 млн.. Най-нисък е броят на регистрирани домакинства в Малта - около 150 хил. и Люксембург - около 220 хил. Сред държавите-членки на ЕС най-голям дял от домакинствата с деца са регистрирани в Ирландия - 41%, като страната държи лидерство и с най-много домакинства от три или повече деца - 27%.

В Кипър, Полша, Малта, Португалия и Словакия - около 40% от домакинствата имат деца. За разлика от тях само около една пета от домакинствата имат деца в Германия и Финландия - 22%, следвани от Швеция - 25% и Австрия - 26%.

На равнище ЕС почти половината от всички домакинства с деца - 47% (31 млн. домакинства), имат само едно дете, докато 40% (26 млн.) имат две деца, а 13% (8,5 млн.) три деца или повече.

Около 15% от домакинствата в ЕС са съставени от самотни родители с деца, отчита Евростат.

Източник: "Дарик"