Само 15% от хората у нас са на мнение, че през 2016 г. икономическото положение в страната се е подобрило за изминалите 6 години

Само един на всеки четири българи е доволен личното си финансово положение, едва 20% смятат, че домакинството им живее по-добре през 2016 г., отколкото през 2010 г. Това показват данните от третия доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Life in Transition Survey, сред жителите на страните, в които банката има дейност.

Само 15% от българите са на мнение, че през 2016 г. икономическото положение в страната се е подобрило за изминалите 6 години. 37% от хората у нас са доволни от живота си през 2016 г. Това е значително по-нисък дял от населението спрямо средния за Югоизточна Европа. Все пак нивото на удовлетвореност в България расте с 4 процентни пункта спрямо 2010 г.

Нивата на корупция в страната са се подобрили спрямо ситуацията преди 6 години, мислят само 9% от респондентите. Въпреки това масовото схващане е, че обикновеният човек няма какво да направи по въпроса за борба с корупцията - така отговарят 40% от българите. Според близо 20% решението е даването на подкуп да се съобщава в момента на случване.

40% от българите предпочитат пазарна икономика пред всяка друга форма на икономическа система, а 24% са на мнение, че плановата икономика може да бъде по-добро решение. 

Анкетираните от България смятат, че здравеопазването в страната е на доста ниско ниво и се нуждае от допълнителни държавни средства, така мислят 44%. Около 17% от жителите настраната искат държавата да дава повече пари за пенсии, а 14% - за инвестиции в образованието.

Изследването показва, че гърците са най-нещастните жители на Европа. Над 92% от жителите на южната ни съседка заявяват, че дълговата криза ги е засегнала, а 76% от домакинствата са усетили свиване на дохода заради намаляването на заплатите и пенсиите или нарастване на безработицата.

Източник: economic.bg