От 2010 г. до 2014 г. заплатите в държавната администрация сред чиновниците, работещи по европроекти, са скочили с 228%

Между 6000 и 7000 лв. брутни възнаграждения са получавали през 2014 г. чиновниците, които работят в управляващите органи на оперативните програми.  Това става ясно от доклад на Сметната палата по одит на изпълнението "Административен капацитет на органи за управление на средства от ЕС", който е за първия програмен период 2007 - 2013 г., пише Mediapool.

Абсолютен рекорд по максимален размер на брутното индивидуално месечно възнаграждение, достигнато през 2014 г., бележи управляващият орган на Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). 

При средномесечна работна заплата за 2014 г. 2353 лв. максималното брутно възнаграждение, което чиновниците са получили, е 7158 лв., пише в доклада. Самата работна заплата пък е скочила с рекордните за държавната администрация 228% от 2010 до 2014 г., става ясно още от данните.

Другите управляващи органи не изостават особено от колегите си в регионалното министерство. На второ място по най-високо заплащане през 2014 г. е управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" в икономическото министерство, където е достигнат максимум от 6900 лв. при заплата 2125 лв.

На трето място е Централното координационно звено в Министерски съвет, където през 2014 г. са достигани суми от порядъка на 6877 лв. на месец.

Виж още: Заплатите на държавните чиновници минават под лупа

Максимумът, платен в Държавен фонд "Земеделие" през 2014 г., е 6427 лв., а в управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в социалното ведомство - 6300 лв. Служителите по ОП "Околна среда" в екоминистерството са взимали 6200 лв., като при тях се регистрира най-солидният ръст на работната заплата за четири години - с 280% до 2122 лв. през 2014 г.

Одиторите на Сметната палата констатират, че във всички администрации, работещи с европрограми, е предприето увеличение на основната заплата като мярка за стимулиране на мотивацията на служителите.

Установено е обаче още, че с изключение на Министерството на околната среда, агенцията по рибарство и агенцията за одит на средствата от ЕС в останалите структури "въведените с вътрешните правила на бюджетните организации системи за оценка на индивидуалните резултати не гарантират повишаване на обективността и обосноваността при определяне на личния принос на служителите за постигане на целите на звеното, тъй като не предвиждат конкретни показатели за измерване на изпълнението по отделните критерии".

Има и значителен дисбаланс между основните заплати за длъжности на едно и също ниво, но в различна структура, посочват още от палатата.

Служителите на управляващия орган на ОПРР, който е с най-високи възнаграждения, имат средна годишна оценка за изпълнение на длъжността 2,7, като не е ясно дали скалата е 4- или 5-степенна. Не е правена годишна оценка на звеното за постигнатите резултати през 2014 г. Такава не е представена на одиторите за резултатите нито на служителите, нито на ръководителя на звеното. Към 31 декември 2014 г. то е било договорило 104% от средствата по оперативната програма, а са били разплатени 77%.

Виж още: 2000 лв. глоба за чиновници, които бавят европроекти

С реформата "Дянков" от юли 2012 г. възнагражденията в администрацията би трябвало да се определят по нови правила, според които допълнителните възнаграждения на служител за 1 година не могат да са повече от 80% от годишната му заплата. Освен това в съответната структура бонусите не трябва да са повече от 30% от разходите за заплати. Не е ясно дали възнагражденията в еврозвената спазват тези правила.

Източник: Mediapool.bg