Доклад на за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2014 г. поставя проблемите за финансовия недостиг на армията и критичното състояние на бойната техника

През 2014 г. българските въоръжените сили са взели участие в 12 мисии зад граница и са провели 167 спасително-аварийни операции в страната. Това се казва в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2014 г., одобрен на правителственото заседание, съобщиха от Министерски съвет.

Финансов недостиг и критично състояние на бойната техника

"В условията на динамични промени в средата за сигурност българските въоръжени сили успяват да останат в състояние да изпълняват възложените им мисии и задачи, макар и с ограничения, продиктувани от продължителния финансов недостиг и критично състояние на въоръжението и бойната техника", се казва в доклада.

Според документа финансовите ограничения са наложили да се извърши рационално и адекватно планиране, което е позволило до голяма степен да се реализират плановете за подготовка, а резултатите дават основание годината да се отчете като успешна.

Усилията през 2014 г. бяха фокусирани върху осигуряване на условия за изпълнение на тези мисии, както и на ангажиментите на страната ни по линия на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Приоритет беше подготовката, изграждането и поддържането на отбранителни способности на декларираните формирования с настъпващ срок на готовност и на формированията, определени за участие в мисии зад граница.

Виж още: Българската войска с две учения в Украйна

Участия в мисии и спасителни операции

За 2014 г. са подготвени и сертифицирани две батальонни бойни групи от състава на Сухопътни войски, като общо са изградени пет от планираните шест. Към края на годината 26 формирования от въоръжените сили са изпълнили критериите по "Целите за способности 2013" за НАТО и 22 от тях вече са преминали сертификация.

През 2014 г. общо 1043 военнослужещи участваха в 12 операции и мисии зад граница. В същото време 95 формирования от Българската армия поддържаха постоянна готовност и провеждаха операции за оказване помощ на населението. Проведени бяха 167 спасително-аварийни операции с участието на 1771 военнослужещи и 443 единици техника. Оказана беше помощ за овладяване на засиления миграционен натиск и продължиха мероприятията по неутрализиране на невзривени боеприпаси.

Източник: Министерски съвет