Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИАЕСМИС) сключи първите договори по проект за изграждане на високоскоростен широколентов достъп в България, подписвайки с консорциумите "Броудбанд България" и "ССВ-ТСВ" 2015

Консорциум "Броудбанд България", в който влизат "Телелинк" ЕАД и "Мармет" ООД, ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Северна България. Общата стойност на поръчката е  11,8 млрд. лв., без ДДС.

Консорциум "ССВ-ТСВ 2015", в който водещ партньор е ДП "Съобщително строителство и възстановяване", ще проектира и изгражда оптични кабелни трасета в Южна България. Стойността на поръчката е 10,6 млрд. лв., без ДДС. 

Гаранционните срокове и по двата договора са 10 години, за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, осем години за оптичната кабелна мрежа и съоръжения към тях и пет одини за доставеното и монтирано оборудване.

Оптичните кабелни трасета в Южна и Северна България трябва да са готови до 24 септември т.г. След това Изпълнителна агенция ЕСМИС ще организира търг за избор на оператор на мрежата, който да поддържа и администрира готовата оптична кабелна инфраструктура. 

Условията за избор на оператор са определени от ЕК и включват изискването изградената инфраструктура да се използва както от държавни институции, така и от частни компании, които да имат равен достъп до нея. Договорът за администрирането и поддръжката й ще бъде за период от 13 години.