Чуждите капитали продължават да се оттеглят от България

Чуждестранните инвеститори се отдръпват от България. Страната ни става все по-непривлекателна дестинация за чуждите капитали, показва доклад на БНБ, цитиран от в. "Сега".

Данните показват, че от началото на годината до 30 септември като инвестиции в страната в страната ни са влезли само 1.105 милиарда евро, което е с 4.8% по-малко в сравнение със същия период на 2013 г., която бе отчетена като рекордно слаба. Тогава до края на септември у нас бяха постъпили 1.160 млрд. евро.

Инвстициите

Най-много средства от външни вложения за годината досега са дошли основно заеми за български фирми от техните компании майки в други страни и като цяло графата "друг капитал". По този начин в страната са влезли около 722 млн. евро или над 65% от всички инвестиции. Заемите, които български компании са взели от чуждестранните си собственици, са с 400 млн. евро повече, отколкото преди година.

В същото време има огромен спад на същинските инвестиции - в дялове и акции на предприятия. За януари-септември привлеченият от чужбина дялов капитал е едва 259.4 млн. евро. Това е с над половин милиард евро по-малко от сумата, отчетена за същия период на миналата година - 765.7 млн. евро. При реинвестираната печалба обаче има увеличение - тя е 124.4 млн. евро при 73.3 млн. евро за същия период на 2013 г.

Виж още: Емигрантите - най-големите инвеститори в България

Изтичане на капитали

Само за последния изследван месец има отбелязан солиден спад в инвестициите, като на излезлите от страната капитали като връщане на заеми са повече от влезлите. Негативната разлика се равнява на около 202.1 млн. евро.

Статистиката на БНБ потвърждава песимистичните коментари на бизнеса у нас. Деловите среди предупредиха, че инвестициите спадат и може да продължат да се свиват заради политическата нестабилност, отказа от реформи и залитането по популистки ходове.