Средната възраст в страната за 2014 г. е 43,3 години

България е в топ 3 на страните в ЕС с най-застаряващо население, като средната възраст на хората у нас е 43,3 години, отчита анализ на Евростат за демографските тенденции на Стария континент през 2014 г.

Средната възраст в целия Европейски съюз за миналата година е била 42,2 години. Най-висока е тя в Германия - 45,6 години, следвана от Италия - 44,7 години, и България - 43,3 години, Португалия и Гърция - по 43 години средна възраст на населението. 

Най-младото население в общността е в Ирландия - средно 36 години, Кипър - 36,8 години, Словакия - 38,6 години, Люксембург и Полша - средно по 39,2 години. Около 1/3 от домакинствата в ЕС са едночленни, отчита още европейската статистика.

Най-много самотни домакинства има в Дания - 45%, Финландия и Швеция - по 40%. Най-малко са самотните домакинства в Кипър - 20%, Португалия - 21%, Ирландия, Румъния и Унгария - с по около 22%. 

За България този показател е близо 25%. Според анализа около 60% от тези едночленни домакинства у нас са били на самотно живеещи жени, а близо 57% - над 65-годишна възраст.

Виж още: Населението на България намалява с един средноголям град годишно

Най-много едночленни домакинства над 65-годишна възраст има в осем държави от ЕС: Хърватия - 62%, Румъния - 59%, Португалия - 58%, България - 57%, Латвия, Литва и Малта - по 52%, и Словакия - 50%.

Най-много семейства на самотни родители в ЕС има регистрирани в Латвия - близо 33% от домакинствата, Словения - 25%, Литва и Естония - по 24%, и Полша - 22%. 

Според анализа на Евростат домакинствата на самотните родители у нас са около 15% от общия брой домакинства. От тях 80% са самотни майки и около 20% - самотни бащи. 

Виж още: Най-оптимистичен вариант до 2020 г. - нулев прираст на населението

Най-много самотни майки в ЕС има в Естония - 90% от всички самотни родители, Полша и Латвия - по 87%. Самотните бащи са най-много в Швеция - 24%, Румъния и Испания - по 21%.